Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies seisoo sillalla pädi kädessään

Sijoita huomisen kestävään osaamiseen.

Suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin valmennuspalvelut

Tarjoamme laadukasta suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin valmennusta kansainvälisille osaajille. Toteutamme valmennuksia yksilö-, ryhmä- ja yhteisvalmennuksina.
smart for good
  • Kansainvälisyys
Laajuus:
15 tuntia
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Meillä on pitkä kokemus suomen kielen valmennuksista ja käytämme opetuksessamme toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla kielenoppiminen on tehokasta ja opitun voi ottaa suoraan käyttöön.  Suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin valmennuksemme on jaettu kolmeen kielitaitotason mukaiseen valmennuspakettiin.

Suomen alkeet haltuun! (15 h, kesto 5 viikkoa):
Kielivalmennuksen jälkeen työntekijä osaa tervehtiä suomeksi, kysyä työkaverin kuulumisia sekä kertoa itsestään. Valmennuksen aikana itsenäiset kielenoppimistaidot kasvavat ja valmius käyttää suomea arkisessa asioinnissa alkaa kehittyä.

Sujuvampaa suomea! (15 h, kesto 5 viikkoa)
Kielivalmennuksen jälkeen työntekijä voi aloittaa kahvipöydässä keskustelun yleisistä aiheista, kuten harrastuksista, säästä tai perheestä ja kysyä työkaverin suunnitelmista tulevalle viikonlopulle sekä vastata kysymyksiin, joita hänelle esitetään arkielämästä.

Syvemmälle suomeen! (15 h, kesto 5 viikkoa)
Kielivalmennuksen jälkeen työntekijä pystyy keskustelemaan kuulumisistaan vastavuoroisesti työkavereidensa kanssa sekä käyttämään monipuolisemmin suomen kielen sanoja asioiden kuvaamisessa ja omien ajatustensa sanoittamisessa. Kielitaito on sujuvampaa ja vuorovaikutus luonnollisempaa.

Voit ostaa joko yhden tai useamman valmennuksen - valmennusten sisällöt on suunniteltu syventämään asteittain oppijan suomen kielen taitoa. työkaverin kielitaidon kehittymistä.

Kielivalmennuksemme kattaa kaikkien kielen osa-alueiden harjoittelun. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä, mutta valmennuksen aikana valmennettavan kielitaito kasvaa myös suomen kielellä kirjoittamisessa sekä kielen ymmärtämisen taidoissa (puheen ja tekstin ymmärtäminen). Valmennus perustuu tarkoin valittujen kielen ainesten valitsemiseen, niiden monipuoliseen harjoitteluun, toistoon ja opittujen taitojen käyttöön ottamiseen kielivalmentajan tuella. Valmennuksen aikana valmennettavat kehittävät suomen kielen taitoaan myös itsenäisesti. Järjestämme suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin valmennuksia yksilö-, ryhmä- tai  yhteisvalmennuksina asiakkaan tarpeiden pohjalta. Oli kyse sitten yksittäisen henkilön valmentamisesta tai koko tiimin - meiltä saat siihen ratkaisun! Valmennus koostuu 10 valmennuskerrasta ja yhden valmennuskerran kesto on 1,5 tuntia. Valmennuksen suositeltu kesto on 10 viikkoa. Valmennukset voidaan järjestää joko lähi- tai etätapaamisina.

Valmennusten tarkempiin sisältöihin voit tutustua niiden omilla verkkosivuilla:

Uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä selviytyminen edellyttää jonkinlaista kielitaitoa, vaikka työkieli olisikin jokin muu kuin suomi. Suomen kielen taito auttaa kv-työntekijää selviytymään arjessa ja sitouttaa hänet työnantajaan ja alueeseen. Kielitaito voimaannuttaa ja synnyttää osallisuuden tunteen. Kieli ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä ja siksi valmennuksemme antaa myös arvokasta tietoa suomalaisesta kulttuurista. Pidä työntekijöistäsi kiinni tarjoamalla heille mahdollisuus oppia suomea!

Suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille kansainvälisille työntekijöille, sekä yrityksille, jotka tahtovat tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden opiskella suomea tehokkaasti ammattitaitoisten valmentajien avulla.

Yksilövalmennus
Yksi osallistuja saa tehokasta henkilökohtaista valmennusta ja etenee vauhdilla kielen oppimisessaan.
2300 € (alv 0%) / 15 h valmennus

Ostaessasi kerralla useamman valmennuspaketin hinta 2070 € (alv 0%) / 15 h valmennus

Ryhmävalmennus
Saman organisaation kaksi tai useampi työntekijä osallistuu yhdessä kielivalmennukseen
4100 € (alv 0%) / 2 - 7 hlöä / 15 h valmennus
Lisäosallistujan hinta 500 €/ valmennus

Ostaessasi kerralla useamman valmennuspaketin hinta on 3690 € (alv 0%) / 15 h valmennus. Lisäosallistujan hinta 400 €.

Yhteisvalmennus
Kahden tai useamman organisaation työntekijät osallistuvat yhteiseen  kielivalmennukseen.
1150€ (alv 0%) / osallistuja / 15h valmennus