Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologian aineopinnot

Erilliset opinnot
smart for good
Laajuus:
30 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Edeltävät opinnot: Oikeuspsykologian perusopinnot. Huomaa että jos aiot hakea aineopintoihin elokuussa, perusopintojen ml. avoimen yliopiston opintoina suoritettava opintojakso tulee olla suoritettuna toukokuun loppuun mennessä.

Oikeuspsykologian opintoihin voidaan valita 1) henkilöitä, joilla on yliopistotutkinto psykologiasta tai oikeustieteistä tai 2) työssään oikeuspsykologisista osaamista tarvitsevia (työskentelevät rikosoikeudellisten prosessien parissa), joilla katsotaan olevan aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Muut kuin Itä-Suomen yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea maksuttomiin JOO-opintoihin oman oppilaitoksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti. Jos olet toisen yliopiston opiskelija ja haet JOO-opinto-oikeutta, katso ohjeet Kamusta.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja oikeuspsykologisesta tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä.  

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen, ml. oikeuspsykologian perusopinnot.

15 euroa/op. Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).