Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologian aineopinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Oikeustieteet ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Edeltävät opinnot: Oikeuspsykologian perusopinnot. Oikeuspsykologian opintoihin voidaan valita 1) henkilöitä, joilla on yliopistotutkinto psykologiasta tai oikeustieteistä tai 2) työssään oikeuspsykologisista osaamista tarvitsevia (työskentelevät rikosoikeudellisten prosessien parissa), joilla katsotaan olevan aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Muut kuin Itä-Suomen yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea maksuttomiin JOO-opintoihin oman oppilaitoksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja oikeuspsykologisesta tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä.  

30 op

Suunnittelija

Profiilikuva: Leila Saramäki

Saramäki, Leila

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Sanna Nissinen

Nissinen, Sanna

Koulutussihteeri