Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia AO: Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
23.10.2023 - 31.12.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy psyykkisen haitan arvioinnin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, psykologisten menetelmiin ja niiden luotettavuuteen sekä oikeudellisen kontekstin merkitykseen arvioinnin kannalta ja lausuntojen kirjoittamisessa. Lisäksi kurssilla käsitellään vahingonkorvausoikeudellista näkökulmaa ja arvioinnin juridista merkitystä.

Oppimateriaalit:

 • Ståhlberg, P., & Karhu, J., (2020). Suomen vahingonkorvausoikeus. Talentum.
 • Ojala, T. (2022). Seksuaalirikokset. Edita.
 • Ojala, T., (2014). Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset. Edita.
 • Saarikoski, M., (2009). Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa.
 • Koch, W. ym. (2006). Psychological Injuries: forensic assessment, treatment, and law. Oxford University Press.
 • Young, G. (2016). Psychiatric/ psychological forensic report writing. International Journal of Law and Psychiatry, 49, 214-220.
 • Holm, & Tolonen (2008). Psyykkisen vahingon arvioiminen, teoksessa: Santtila & Weizmann-Henelius (toim.). Oikeuspsykologia.
 • Peltola, M., Lahtinen, H., Peltola, J., Puura, K. (2019). Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Teoksessa: Väkivallaton lapsuus: Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025. STM, 2019:27. Saatavilla verkossa.
 • HE 167/2003 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 • Moodlessa jaettava materiaali.

Opiskelija osaa

 • arvioida psyykkisen haitan arvioinnin kannalta keskeiset haasteet ja mahdollisuudet oikeudellisessa kontekstissa
 • tunnistaa erilaisia psyykkisen haitan arviointiin käytettäviä menetelmiä ja osaa arvioida niiden käyttömahdollisuuksia
 • huomioida ammattieettiset seikat arvioinnissa
 • huomioida juridisen kontekstin, jossa arvioita käsitellään ja tuntee arvioinnin kannalta keskeiset lait

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).