Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia AO: Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset

smart for good
Päivämäärä:
1.10.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy psyykkisen haitan arvioinnin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, psykologisten menetelmiin ja niiden luotettavuuteen sekä oikeudellisen kontekstin merkitykseen arvioinnin kannalta ja lausuntojen kirjoittamisessa. Lisäksi kurssilla käsitellään vahingonkorvausoikeudellista näkökulmaa ja arvioinnin juridista merkitystä.

Suoritustapa:
Luennot/verkkoluennot 10 tuntia.
Kirjallinen työ luentojen ja kirjallisuuden pohjalta.
Itsenäinen työskentely 125 t.

Opintomateriaalit:
1) Ståhlberg, P., & Karhu, J. (2013). Suomen vahingonkorvausoikeus. Talentum.
2) Ojala, T., Seksuaalirikokset, 2014. Edita. Ojala, T., Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, 2014. Edita.
3) Koch, W. ym. (2006). Psychological Injuries: forensic assessment, treatment and law. Oxford University Press.
4) Young, G. (2016). Psychiatric/ psychological forensic report writing. International Journal of Law and Psychiatry, 49, 214-220.
5) Holm, & Tolonen (2008) Psyykkisen vahingon arvioiminen, teoksessa: Santtila & Weizmann-Henelius (toim.). Oikeuspsykologia.
6) Moodlessa jaettava muu materiaali.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija osaa:
• arvioida psyykkisen haitan arvioinnin kannalta keskeiset haasteet ja mahdollisuudet oikeudellisessa kontekstissa
• tuntee erilaisia psyykkisen haitan arviointiin käytettäviä menetelmiä ja osaa arvioida niiden käyttömahdollisuuksia
• huomioida ammattieettiset seikat arvioinnissa
• tuntee juridisen kontekstin, jossa arvioita käsitellään ja arvioinnin kannalta keskeiset lait. 

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).