Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia AO: Kliininen ja oikeuspsykologinen arviointi, rikoksentekijöiden kuntoutus ja hoito

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
5.2.2024 - 30.4.2024
Laajuus:
6 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
90 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Osa I: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kohdennettuun väkivaltaan ja erilaisiin väkivallan uhkatilanteisiin (esim. kouluampumiset, perhesurmat, vainoaminen). Opiskelija oppii tunnistamaan väkivaltaan ja vaarallisuuteen vaikuttavia seikkoja sekä näiden arvioimisen tarpeita ja keinoja.

Osa II:  Opintojaksolla käsitellään 1) vakavia persoonallisuushäiriöitä, 2) näiden hoitoa käytännön oikeuspsykiatriassa, sekä 3) riskinarviointimenetelmien käyttöä osana käytännön oikeuspsykiatrista hoitoa.

Oppimateriaalit:

Osa I:

 • Koskelainen, M. (2022). Kohdennetun väkivallan ennalta estävä työ poliisissa. Teoksessa: J. Kaunisto (toim.), Poliisityön psykologia. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.
 • Meloy, R.J. & Hoffmann, J. (toim.) 2014 (2021) (2. painos). International Handbook of Threat Assessment. New York: Oxford University Press. Chapters 1-3. Osa I, s. 3-83.
 • Tolvanen, M., Keski-Valkama, A. Koskela, T. ym. (2021). Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Soveltuvin osin. Ilmoitetaan tarkemmin luentojen yhteydessä.
 • Luennolla jaettava materiaali.

Osa II:

 • Livesley, W.J., Dimaggio, G. & Clarkin, J.F. (toim.) (2016). Integrated Treatment for Personality Disorders. Polaschek,
 • D.L.L. & Daly, T.E. Treatment and psychopathy in forensic settings.
 • Luennolla jaettava materiaali. 

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kohdennetun väkivallan eri muotoja ja ilmiöitä
 • nimetä väkivaltariskiä nostavia ja laskevia tekijöitä
 • tunnistaa ja arvioida yksilöiden potentiaalista uhkaa ja vaarallisuutta
 • huomioida arvioinnin tilannekohtaisuuden ja epävarmuustekijät
 • valikoida arvioinnin pohjaksi luotettavaa tietoa ja tutkittuja menetelmiä
 • hahmottaa vakavien persoonallisuushäiriöiden hoidon kokonaisuutta oikeuspsykiatriassa
 • ymmärtää näiden potilaiden hoidon eri komponenttien ja menetelmien pääperiaatteita
 • tuntee periaatteet erilaisten väkivaltariskin arviointimenetelmien käytöstä käytännön oikeuspsykiatrisessa työssä

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

90 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).