Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia AO: Kliininen ja oikeuspsykologinen arviointi, rikoksentekijöiden kuntoutus ja hoito

smart for good
Päivämäärä:
1.2.2023 - 31.3.2023
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
90 € (alv 0%)

Sisältö:
Osa I: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kohdennettuun väkivaltaan ja erilaisiin väkivallan uhkatilanteisiin (esim. kouluampumiset, perhesurmat, vainoaminen). Opiskelija oppii tunnistamaan väkivaltaan ja vaarallisuuteen vaikuttavia seikkoja sekä näiden arvioimisen tarpeita ja keinoja.
Osa II:  Opintojaksolla käsitellään 1) vakavia persoonallisuushäiriöitä, 2) näiden hoitoa käytännön oikeuspsykiatriassa, sekä 3) riskinarviointimenetelmien käyttöä osana käytännön oikeuspsykiatrista hoitoa.

Suoritustapa:
Osa I:  Kohdennetun väkivallan ja uhkaavien henkilöiden arviointi (3 op): Luennot 10 tuntia ja luentotentti 2 tuntia. Itsenäinen työskentely 69 tuntia. JA
Osa II: Väkivaltariskin arviointi ja vakavien persoonallisuushäiriöiden hoito oikeuspsykiatriassa (3 op): Luennot 10 tuntia ja luentotentti 2 tuntia. Itsenäinen työskentely 69 tuntia.

Oppimateriaalit, osa I: 1) Meloy, R.J. & Hoffmann, J. (toim.) 2014. International Handbook of threat assessment.  Oxford University Press. Chapters 1-3. 2) Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. 2015: Haastavat asiakastilanteet - väkivalta työssä. Luku 4: Riskinarvioinnin työkaluja, (s. 67-78), Luku 5.2: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyvät haastavat asiakastilanteet, (s. 108-130). Luku 5.4: Toiminta väkivaltaisessa tilanteessa. (s. 131-134). Talentum.  3) Weizmann-Henelius, G. & Konttila, A. (2008).  Väkivaltariskin arvioiminen menetelmien kehityksen ja psykopatiatutkimuksen valossa. Teoksessa Santtila, P. & Weizmann-Henelius, G. (toim.) Oikeuspsykologia. Edita. 4) Hynninen, J. & Stenberg, J-H.  2013. Kohdennettu väkivalta: Ennalta estäminen, uhka-arviointi ja riskinhallinta poliisissa. Haaste, 2013 (1), 14-16.

Opintomateriaali, Osa II: 1) Livesley, W.J., Dimaggio, G. & Clarkin, J.F. (toim.) (2016). Integrated Treatment for Personality Disorders. 2) Polaschek, D.L.L. & Daly, T.E. Treatment and psychopathy in forensic settings. 3) Muu luennolla jaettava materiaali.

 

Luentojen ajankohdat:

  • Luennot Mari Koskelainen (TEAMS)
    21.2., 23.2., 14.3. ja 16.3., joka kerta klo 17.00 – 19.45
  • Luennot Kati Aho (TEAMS)
    21.3., 23.3., 28.3. & 30.3., joka kerta 17.00 – 19.45
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija osaa:
• tunnistaa kohdennetun väkivallan eri muotoja ja ilmiöitä
• nimetä väkivaltariskiä nostavia ja laskevia tekijöitä
• tunnistaa ja arvioida yksilöiden potentiaalista uhkaa ja vaarallisuutta
• huomioida arvioinnin tilannekohtaisuuden ja epävarmuustekijät
• valikoida arvioinnin pohjaksi luotettavaa tietoa ja tutkittuja menetelmiä
• hahmottaa vakavien persoonallisuushäiriöiden hoidon kokonaisuutta oikeuspsykiatriassa
• ymmärtää näiden potilaiden hoidon eri komponenttien ja menetelmien pääperiaatteita
• tuntee periaatteet erilaisten väkivaltariskin arviointimenetelmien käytöstä käytännön oikeuspsykiatrisessa työssä

6 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

90 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).