Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia AO: Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
26.1.2024 - 31.5.2024
Laajuus:
9 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
135 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy oikeudelliseen päätöksentekoon liittyviin virhelähteisiin ja oikeudessa esitettävän näytön arviointiin sekä oikeustieteelliseltä että oikeuspsykologiselta kannalta. Seminaarityön ja seminaarityöskentelyn avulla opiskelija myös käytännössä soveltaa tätä tietoa.

Huom. Esitietovaatimuksena Oikeuspsykologian perusopinnot ja vähintään 2 aineopintojen kurssia

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

 • Raymond Emson: Evidence, Palgrave Macmillan, 5. painos, 2010 tai Anderson, Terence.; Schum, David A.; Twining, William L.: Analysis of Evidence. 2005 (on saatavilla verkkojulkaisuna).
 • Antti Jokela, Rikosprosessioikeus, Alma, 2018
 • Daniel Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, Terra Cognita, 2017.
 • Henna Marjosola, Todistajankertomuksen luotettavuus: Henkilötodistelun selvittäminen, vastaanottaminen ja arviointi oikeuspsykologisen tutkimuksen valossa, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021.

Oheiskirjallisuutta:

 • William Twining, Rethinking Evidence, Cambridge University Press, 2006 (saatavana myös sähköisenä).
 • Jyrki Virolainen–Petri Martikainen, Tuomion perusteleminen, Talentum, 2010.
 • Pasi Pölönen, Henkilötodistelu rikosprosessissa, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2003.
 • Daniel Kahneman & Gary Klein, Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree, American Psychologists, 2009.
 • Daniel Kahneman-Oliver Sibony-Cass R. Sunstein, Noise: A flaw in human judgement, Little Brown Spark, 2021.
 • Jorma Rudanko, Näkökohtia todistusharkinnasta, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2021.

Opiskelija osaa:

 • arvioida kriittisesti oikeudelliseen päätöksentekoon liittyviä virhelähteitä.
 • arvioida oikeudessa esitettävää näyttöä kriittisesti sekä oikeustieteelliseltä että oikeuspsykologiselta kannalta.
 • osaa perustella ratkaisujaan ja argumentoida niiden puolesta, mutta tunnistaa myös mahdolliset virhelähteet.

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

135 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).