Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia AO: Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa

smart for good
Päivämäärä:
1.1.2023 - 31.3.2023
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
135 € (alv 0%)

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy oikeudelliseen päätöksentekoon liittyviin virhelähteisiin ja oikeudessa esitettävän näytön arviointiin sekä oikeustieteelliseltä että oikeuspsykologiselta kannalta. Seminaarityön ja seminaarityöskentelyn avulla opiskelija myös käytännössä soveltaa tätä tietoa.

Suoritustavat:
Verkkoluennot: 9 tuntia.
Kotitentti 57 tuntia: Perustuu itsenäiselle perehtymiselle kurssikirjallisuuteen. Kotitentti tehdään ennen luentojen alkua.  
Itsenäinen työskentely 148 tuntia: Oikeustapaukseen perehtyminen, näytön arviointi sekä oikeustieteellistä että oikeuspsykologista kirjallisuutta hyödyntäen ja seminaarityön kirjoittaminen.  
Seminaarit 14 tuntia sekä seminaariesitelmän valmistelu ja toisen työn opponointi itsenäisenä työskentelynä 15 t (yhteensä 29 t).  

Oppimateriaalit:
1) Raymond Emson: Evidence, Palgrave Macmillan, 5. painos, 2010.
2) William Twining, Rethinking Evidence, Cambridge University Press, 2006 (saatavana myös sähköisenä).
3) Antti Jokela, Rikosprosessioikeus, Alma, 2018.
4) Jyrki Virolainen–Petri Martikainen, Tuomion perusteleminen, Talentum, 2010.
5) Pasi Pölönen, Henkilötodistelu rikosprosessissa, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2003.
6) Daniel Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, 2017.
7) Wrightsman, L. S., Willis, C. & Kassin, S. M., (Eds.). On the witness stand: Controversies in the courtroom, 1987.
8) Santtila, P. & Weizmann-Henelius, G., Oikeuspsykologia (2008).
9) Kahneman, D. & Klein, G., Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree, American Psychologists, 2009.
10) Muu moodlessa jaettava materiaali.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija osaa:
• arvioida kriittisesti oikeudelliseen päätöksentekoon liittyviä virhelähteitä.
• arvioida oikeudessa esitettävää näyttöä kriittisesti sekä oikeustieteelliseltä että oikeuspsykologiselta kannalta.
• osaa perustella ratkaisujaan ja argumentoida niiden puolesta, mutta tunnistaa myös mahdolliset virhelähteet.

9 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

135 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).