Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oikeuspsykologia AO: Oikeuspsykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja riita-asioissa

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
1.8.2022 - 17.8.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)

Opintojakson aikana perehdytään kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla oikeuspsykologisen tiedon soveltamiseen eri konteksteissa, niin riita kuin rikosasioissakin. Esseissä käsitellään silminnäkijätunnistamiseen, kuulustelumenetelmiin, valehtelun tunnistamiseen ja huoltoriitoihin liittyviä kysymyksiä.

Suoritustapa:
Esseesuoritus kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin sekä Moodlessa jaettuun materiaaliin pohjautuen.
Itsenäinen työskentely 135 t.
Opiskelija kirjoittaa kaksi esseetä, joissa pohtii oikeustapausta oikeuspsykologisen tiedon soveltamisen näkökulmasta.
Moodle –ympäristö työskentelyn apuna.

Oppimateriaalit:
1) Santtila, P. & Weizmann-Henelius, G. (toim.), Oikeuspsykologia (2008).
2) Niskakangas, H., Lahtinen, H. & Tolvanen, M., Tuomareiden tietämys silminnäkijätunnistamisen luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä todistajanpsykologisen tutkimustiedon valossa. Defensor Legis 6/2017.
3) Haapasalo, J. Kriminaalipsykologia, 2017. (tai vanhempi painos)
4) Stanikic, T., Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2015.
5) Granhag, P.A. (toim.). Forensic Psychology in context. Nordic and international approaches, 2010.
6) Oxburgh, G., Myklebust, T., Grant, T. & Milne, R., Communication in Investigative and Legal Contexts: Integrated Approaches from Forensic Psychology, Linguistics and Law Enforcement, 2015.
7) Dickinson, J.J., Schreiber Compo, N., Carol, R., Schwartz, B.L., & McCauley, M. (toim.). Evidence-based Investigative Interviewing. Applying cognitive principles, 2019.
8) Drozd, L., Saini, M. & Olesen, N., Parenting plan evaluations. Applied research for the family court, 2016.
9) Hautanen, T., Väkivalta ja huoltoriidat, väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2010.
10) Koulu, S., Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimukset, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2014.
11) Pajulammi, H., Lapsi, oikeus ja osallisuus, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2014.
12) Moodlessa jaettava muu materiaali.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija osaa
• tunnistaa silminnäkijätunnistamisen arvioinnissa huomioon otettavat kriittiset tekijät
• arvioida kuulustelumenetelmien merkitystä rikostapauksen käsittelyssä ja tunnistaa niihin liittyviä ongelmia
• pohtia valehtelun tunnistamisen ongelmia
• soveltaa oikeuspsykologista tietoa riita-asioiden tarkastelussa, erityisesti huoltoriitoihin liittyvien kysymysten arvioinnissa

5 op

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).