Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Oikeuspsykologia AO: Oikeuspsykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja riita-asioissa

Erilliset opinnot
smart for good
Päivämäärä:
19.9.2023 - 31.7.2024
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
75 € (alv 0%)

1.8.2023 - 16.8.2023

1.11.2023 - 16.11.2023

1.2.2024 - 16.2.2024

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson aikana perehdytään kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla oikeuspsykologisen tiedon soveltamiseen eri konteksteissa, niin riita kuin rikosasioissakin. Esseissä käsitellään silminnäkijätunnistamiseen, kuulustelumenetelmiin, valehtelun tunnistamiseen ja huoltoriitoihin liittyviä kysymyksiä.

Opintojakson sisältö: Opintojakson aikana perehdytään verkkoluentojen, kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla oikeuspsykologisen tiedon soveltamiseen eri konteksteissa, niin riita kuin rikosasioissakin. Todellisiin tapauksiin perustuvissa esseissä käsitellään silminnäkijätunnistamiseen, kuulustelumenetelmiin, valehtelun tunnistamiseen ja huoltoriitoihin liittyviä kysymyksiä.

Suoritustavat:
Esseet ja oppimispäiväkirja kirjallisuuteen, luentotallenteisiin sekä Moodlessa jaettuun materiaaliin pohjautuen. Itsenäinen työskentely 135 t.

Suoritettavissa 19.9.2023-31.7.2024 välisenä aikana.

Oppimateriaalit:
Davis, T., Forensic psychology. Fact and fiction. MacMillan education, 2021.
Kaunisto, J., Hyyti, J., Koskelainen, M., & Nieminen, A. (toim.). Poliisityön psykologia, 2022.
Niskakangas, H., Lahtinen, H. & Tolvanen, M., Tuomareiden tietämys silminnäkijätunnistamisen
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä todistajanpsykologisen tutkimustiedon valossa. Defensor
Legis 6/2017.
Stanikic, T., Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2015.
Granhag, P.A. (toim.). Forensic Psychology in context. Nordic and international approaches, 2010.
Oxburgh, G., Myklebust, T., Grant, T. & Milne, R., Communication in Investigative and Legal
Contexts: Integrated Approaches from Forensic Psychology, Linguistics and Law Enforcement, 2015.
Dickinson, J.J., Schreiber Compo, N., Carol, R., Schwartz, B.L., & McCauley, M. (toim.). Evidencebased Investigative Interviewing. Applying cognitive principles, 2019.
Drozd, L., Saini, M. & Olesen, N., Parenting plan evaluations. Applied research for the family court, 2016.
Hautanen, T., Väkivalta ja huoltoriidat, väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2010.
Koulu, S., Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimukset, väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2014.
Pajulammi, H., Lapsi, oikeus ja osallisuus, väitöskirja, Lapin yliopisto, 2014.
Moodlessa jaettava materiaali.

Opiskelija osaa

  • tunnistaa silminnäkijätunnistamisen arvioinnissa huomioon otettavat kriittiset tekijät
  • arvioida kuulustelumenetelmien merkitystä rikostapauksen käsittelyssä ja tunnistaa niihin liittyviä ongelmia
  • pohtia valehtelun tunnistamisen ongelmia
  • soveltaa oikeuspsykologista tietoa riita-asioiden tarkastelussa, erityisesti huoltoriitoihin liittyvien kysymysten arvioinnissa

Opinnot on tarkoitettu psykologeille, oikeustieteilijöille, poliiseille ja muille työssään oikeuspsykologista osaamista tarvitsevat, joilla aiempaan koulutukseensa sisältyneiden korkeakoulutasoisten opintojen perusteella edellytykset opintojen suorittamiseen. 

75 euroa + alv 0 %

 Ilmoittautuminen on sitova ja maksettuja maksuja ei palauteta. Opintomaksut ovat julkisoikeudellisin saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (yliopistolaki 558/2009, 8 §).