Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot, lähiopetus/etäopinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Verkko-opetus, Monimuoto, Itsenäinen opiskelu, Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (opettajana, tutkijana, kieliasiantuntijana, kääntäjänä, kulttuurialan ammattilaisena) ja osallistua karjalan kielen elvyttämiseen.

Opinnot jakautuvat kahteen osa-alueeseen: karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Karjalan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sekä käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito että karjalan kielen kieliopin tuntemus. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan karjalan kielen historiaa ja sen eri murteita, kehittymistä kirjakieliksi sekä yhtäältä karjalan kielen asemaa suomen läheisimpänä sukukielenä.

Opiskelijoille annetaan myös perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä. Karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä opinnoissa käsitellään karjalaisten asemaa idän ja lännen rajamaastossa ja karjalaisuutta kahdessa maassa, Suomessa ja Venäjällä. Opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Aineopinnoissa opintojen painotus siirtyy kielen ja kulttuurin syventävään tarkasteluun. Karjalan kielen uhanalaisuutta ja laajemmin maailman kielidiversiteetin suojelua tarkastellaan vastuullisen kielentutkimuksen ja kestävän monikielisyyden näkökulmasta.

Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot (30 op) koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista (20 op) sekä valinnaisista opintojaksoista (10 op).

Kaikille yhteiset opintojaksot 20 op:

Karjalan kielen valinnaiset opintojaksot 10 op:

Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna.

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Valinnaisten opintojaksojen opetusta järjestetään vaihdellen eri vuosina. Tutustu opintokokonaisuuden tietoihin Peppi-oppaassa.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min). Tutustu myös karjalaa opiskelevien Jaanan ja Katarinan ihastuttavaan opiskelijatarinaan sivuillamme.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (opettajana, tutkijana, kieliasiantuntijana, kääntäjänä, kulttuurialan ammattilaisena) ja osallistua karjalan kielen elvyttämiseen.

Opinnot jakautuvat kahteen osa-alueeseen: karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Karjalan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sekä käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito että karjalan kielen kieliopin tuntemus. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan karjalan kielen historiaa ja sen eri murteita, kehittymistä kirjakieliksi sekä yhtäältä karjalan kielen asemaa suomen läheisimpänä sukukielenä.

Opiskelijoille annetaan myös perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä. Karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä opinnoissa käsitellään karjalaisten asemaa idän ja lännen rajamaastossa ja karjalaisuutta kahdessa maassa, Suomessa ja Venäjällä. Opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Aineopinnoissa opintojen painotus siirtyy kielen ja kulttuurin syventävään tarkasteluun. Karjalan kielen uhanalaisuutta ja laajemmin maailman kielidiversiteetin suojelua tarkastellaan vastuullisen kielentutkimuksen ja kestävän monikielisyyden näkökulmasta.

Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot (30 op) koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista (20 op) sekä valinnaisista opintojaksoista (10 op) ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna.

Kaikille yhteiset opintojaksot 20 op:

Karjalan kielen valinnaiset opintojaksot 10 op:

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Tutustu karjalan kielen ja kulttuurin aineopintoihin ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee monipuolisesti karjalan kielen kieliopin ja tuntee karjalan kielihistorian pääpiirteet
  • osaa lukea ja analysoida karjalankielisiä tekstejä
  • osaa käydä karjalankielistä keskustelua
  • tunnistaa karjalan kielessä venäjän vaikutusta ja pystyy käyttämään venäjänkielisiä sanakirjoja
  • tuntee karjalan kielen aseman vähemmistökielenä Venäjällä ja Suomessa, on tietoinen karjalan kielipoliittisesta tilanteesta ja standardoimishankkeista sekä yleisemminkin uhanalaisten kielten elvyttämiskeinoista
  • tuntee karjalaisen kulttuurin eri puolia (esim. kansanperinnettä, kirjallisuutta, kulttuuritoimintaa tai kansallista identiteettiä)
  • pystyy soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja esim. opetus- tai asiantuntijatehtävissä.

Karjalan kielen ja kulttuurin opiskelusta kiinnostuneet. Suositellaan erityisesti karjalan perusopinnot opiskelleille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Lähiopetus Joensuussa.

Suomi
muu

Opetuskielet: Suomi ja karjala.

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.