Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Snelmmanian pääaula.

Suomen Akatemian rahoitus seitsemälle biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimushankkeelle

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta Itä-Suomen yliopiston hankkeille yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta seitsemälle Itä-Suomen yliopiston biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen hankkeelle. Akatemian toimikunta teki päätöksen rahoituksista 30. toukokuuta.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta Itä-Suomen yliopiston hankkeille yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Pirkka Kirjavaisen johtaman PREVEX-konsortiohankkeen tavoitteena on astmalta suojaavien varhaisiän bakteerialtistusten tunnistaminen, ja se sai 400 000 euron rahoituksen.

Timo Lakan akatemiahankkeessa keskitytään uusien glukoositasapainohäiriöiden ennustamiseen ja ehkäisemiseen käytettävien biomarkkereiden tunnistamiseen lapsuusiästä lähtien. Hanke sai 457 524 euron rahoituksen.

Marja Maljasen akatemiahankkeessa tutkitaan reaktiivisten kaasujen (HONO ja NO) päästöjä pohjoisilta soilta, ja selvitetään typen kiertoa pohjoisista maista muuttuvassa ilmastossa (ERNO). Hanke sai 433 284 euron rahoituksen.

Heli Peltolan PREFER-konsortiohankkeessa selvitetään ilmastohyötyjä vastuullisella metsien ravinnetalouden hallinnalla, ja se sai 399 952 euron rahoituksen.

Asla Pitkäsen akatemiahankkeessa tutkitaan epileptogeenisen kudospatologian normalisointia aivovamman jälkeen, tavoitteena yksilöllinen epilepsian preventio. Hanke sai 500 000 euron rahoituksen.

Sylvain Tollisin akatemiahankkeessa selvitetään, kuinka solukoko kytkeytyy ympäristöön -  solunjakautumisen molekyyliliipaisimen kvantitatiivinen geneettinen ja biofysikaalinen karakterisointi ja koon säätelymekanismit. Hanke sai 488 677 euron rahoituksen.

Anssi Vainikan GENTOOLS-konsortiohankkeessa kehitetään genomisia työkaluja hoidettujen kalakantojen ominaisuuksien seurantaan, ja se sai 299 800 euron rahoituksen.

Tutkijoiden yhteystiedot UEF Connect

Lähteet:

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan myöntämät akatemiahankkeet