Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pysäyttävänä tapahtumana kuolema nostattaa esiin arjessa usein näkymättömät ja lausumattomat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset siteet ja murtumat, jotka kiinnittävät tai erottavat ihmisiä paikkoihin ja paikoista, yhteisöihin ja yhteisöistä.

Pysäyttävänä tapahtumana kuolema nostattaa esiin arjessa usein näkymättömät ja lausumattomat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset siteet ja murtumat, jotka kiinnittävät tai erottavat ihmisiä paikkoihin ja paikoista, yhteisöihin ja yhteisöistä.

Suomen Akatemian rahoitus ylirajaista kuolemaa käsittelevälle tutkimushankkeelle

  • Minna Piipponen, Alicja Fajfer

Professori Olga Davydova-Minguet Karjalan tutkimuslaitoksesta johtaa uutta kansainvälistä tutkimushanketta nimeltään Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Tutkimuksessa tarkastellaan kuolemaan liittyviä ilmiöitä lähellä Venäjän rajaa asuvien Suomen venäjänkielisten keskuudessa. Sekä verkko- että muun tutkimusaineiston avulla tapahtuva tarkastelu keskittyy läheiseen mutta jännittyneeseen naapuruuteen etenkin ihmisarvon, kuulumisen ja vieraanvaraisuuden ajankohtaisten teemojen kautta.

Tutkimusryhmässä työskentelevät professori Olga Davydova-Minguetin apulaisprofessori Pekka Metso, yliopistotutkija Pirjo Pöllänen, erikoistutkija Ismo Björn, väitöskirjatutkija Teemu Oivo ja tutkija Oleg Reut. Hanke kestää neljä vuotta 1.9.2021 – 31.8.2025. Suomen Akatemian hankerahoitus on noin 500 000 euroa.