Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Suomen Akatemian rahoitus UEFin 16 tutkimushankkeelle ja kliiniselle tutkijalle

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta kahdelletoista Itä-Suomen yliopiston biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen hankkeelle ja yhdelle kliiniselle tutkijalle sekä neljälle kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen hankkeelle. Akatemian toimikunnat tekivät päätökset rahoituksista 26. toukokuuta.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta Itä-Suomen yliopiston hankkeille yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

Christina Biasin johtama N-PERM-konsortiohanke, joka tutkii ikirouta-alueiden dityppioksiditaseen määrittämistä yhdistämällä kokeellista työtä ja mallinnusta, sai 400000 euroa.

James Blanden akatemiahanke tutkii kasvien välistä viestintää havupuilla, ja se sai akatemialta 500000 euron rahoituksen.

Merja Heinäniemen johtama akatemiahanke tutkii solujen tilan mittausta genomiikan menetelmin ja sen yhteyttä lääkeresistenssiin lasten leukemiassa. Heinäniemen hanke sai 490141 euron rahoituksen.

Mikko Hiltusen vetämän akatemiahankkeen tutkimuskohde on mikroglia-spesifisten geneettisten muutosten mekanismit Alzheimerin taudissa, ja se sai 492 587 euron rahoituksen.

Kristiina Huttusen akatemiahanke etsii innovatiiviset ratkaisuja tehokkaampaan aivosairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, ja se sai 500000 euron rahoituksen.

Marjukka Kolehmainen on partnerina Cell2Eat-konsortiohankkeessa, joka tutkii kasvisolujen proteiinien laatua ruoansulatusfysiologian näkökulmasta. Kolehmaisen hankkeen rahoituksen osuus on 300000 euroa.

Ari Laurén on partnerina HidRoGaT-konsortiossa, joka selvittää kaasujen kätkettyä roolia puissa. Laurénin tutkimuksen saama rahoitus on 296 654 euroa.

Tarja Malm johtaa CLEAR-konsortiota, joka tutkii varhaisen Alzheimerin taudin patologian vaikutusta aivojen hermoverkkojen toimintaan iNPH potilailla. Malm sai hankkeeseen 399 348 euroa. Ville Leinosen tutkimusaihe kuuluu CLEAR-konsortioon, ja hän sai tutkimukseensa 300000 euroa.

Jaakko Pohjoismäen akatemiahanke etsii tuntemattomia mutta tarpeellisia mitokondrio-DNA:n ylläpitomekanismeja. Hanke sai 499560 euron rahoituksen.

Heikki Tanilan akatemiahanke selvittää unenaikaisia epileptisiä piikkipurkauksia varhaisessa Alzheimerin taudissa. Tanilan hankkeen rahoitus on 475943 euroa.

Arto Urtin hankkeessa tutkitaan farmakologisen vaikutuksen säätöä silmässä lääkkeen melaniiniin kohdentamisen avulla. Akatemian rahoitus hankkeelle on 250000 euroa.

Seppo Ylä-Herttualan akatemiahanke tutkii uuden sukupolven geeniterapian kehittämistä endoteelin toimintahäiriön, vaikean sydänlihasiskemian ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Ylä-Herttualan hanke sai 492700 euron rahoituksen.

Lisäsi Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi yhden kliinisen tutkijan rahoituksen Itä-Suomen yliopistoon. Sami Väänänen sai ”Älykäs luu - Osteoporoottisen murtumariskin ennustaminen syväoppivilla neuroverkoilla” -tutkimukseensa 200126 euron rahoituksen.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi yhteensä 1,9 miljoonan euron rahoituksen neljälle akatemiahankkeelle Itä-Suomen yliopistoon.

Olga Davydova-Minguet’n vetämä akatemiahanke tutkii ylirajaista kuolemaa eli kuoleman käytäntöjä ja muistoja ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Hanke sai 497667 euron rahoituksen.

Emilia Korkea-ahon akatemiahanke nimeltään ”Asiantuntemus hallinnossa ja sen ulkopuolella – byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa” sai 461876 euron rahoituksen.

Eeva Nykäsen akatemiahanke tutkii vammaisuutta ja ihmisarvoa, ja se sai 483510 euron rahoituksen.

Elisa Tiilikaisen akatemiahankkeen aiheena on vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa, ja se sai 412926 euron rahoituksen.

Lähteet:

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myöntämät akatemiahankkeet: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2021/biotieteiden-terveyden-ja-ympariston-tutkimuksen-akatemiahankkeet-on-valittu/

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämät akatemiahankkeet: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2021/kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksen-akatemiahankkeet-on-valittu/

Kliinisen tutkijan rahoituspäätös: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2021/kliinisen-tutkijan-rahoituspaatokset-on-tehty/