Valintakokeet

Ravitsemustieteen pääsykokeet uusiutuivat keväällä 2017. Aiemmin pääsykokeissa kaikki opiskelijat vastasivat lukion biologian opintojaksojen perusteella laadittuihin kysymyksiin, jonka lisäksi hakijat vastasivat joko lukion kemian tai psykologian opintojaksojen kysymyksiin.  Jatkossa pääsykokeet ovat kaikille hakijoille samanlaiset ja puolet kysymyksistä on laadittu Duodecimin julkaiseman ravitsemustiede–kirjan pohjalta, minkä lisäksi kaikki hakijat vastaavat lukion kemian ja biologian opintojaksojen perusteella laadittuihin kysymyksiin (25 ja 25 % pääsykokeiden kokonaispisteistä).

- Toivomme, että nyt tehtävä uudistus, jossa pääsykokeissa on mukana ravitsemustieteen oppikirja, mahdollistaa paremmin nimenomaan ravitsemustieteestä kiinnostuneiden sisäänpääsyn, kertoo uudistuksesta professori Ursula Schwab. 

- Ravitsemustieteen opiskeluun sisältyy myös aika runsaasti kemiaa ja sitä vastaavia opintoja.  Halusimme vaikuttaa uudistuksella myös siihen että jatkossa kaikki meille tulevat opiskelijat aloittavat kutakuinkin samalta viivalta aiemmin hankittujen tietojen suhteen.

Ravitsemustieteen valintakokeet 2018-19

Myös keväällä 2018 ja 2019 on valintakokeessa kysymyksiä biologian, kemian ja ravitsemustieteen aloilta. Pääsykokeet ovat kaikille yhteiset, eli kaikki vastaavat kaikkien osa-alueiden kysymyksiin. Biologian ja kemian osuus perustuvat lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman (LOPS) perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003).

On todennäköistä että valintakokeet uudistuvat keväällä 2020 niin ettei siihen enää tarvita valmistumisaikaa, vaan kysymykset perustuvat valintakokeessa jaettuun aineistoon. Mahdollisesti osa opiskelijoista myös valitaan tällöin todistusvalinnalla. Päätökset tästä tehdään 2018-19.

Koemateriaali 2018 on seuraava:

Biologian koe: BI2 Solu ja perinnöllisyys, BI4 Ihmisen biologia, BI5 Bioteknologia. Kirjasarjat: BIOS (SanomaPro) tai Lukion biologia (Otava), uusin LOPS 2003 mukainen painos.

Kemian koe: KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia, KE2 Kemian mikromaailma, KE3 Reaktiot ja energia, KE4 Metallit ja materiaalit, KE5 Reaktiot ja tasapaino. Kirjasarjat: Reaktio (SanomaPro) tai Mooli (Otava), uusin LOPS 2003 mukainen painos.

Ravitsemustieteen koe: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos, sivut 16-263 (kappaleet 1-15). Kirja on saatavilla monista kirjastoista ja tilattavissa Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupasta.

Ravitsemustieteen valintakoe on torstaina 17.5.2018 ja sen voi tehdä vain Kuopiossa. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Lisätietoja hakemisesta ravitsemustieteelle löytyy Itä-Suomen yliopiston hakuoppaasta.

Lisätietoja antavat professori, oppiaineen vastuuhenkilö Ursula Schwab (ursula.schwab at uef.fi) ja opetushoitaja Päivi Heikura (paivi.heikura at uef.fi).

Valintakokeet ja oikeat vastaukset 2017

Valintakokeet ja oikeat vastaukset 2016