Valintakokeet

Ravitsemustieteen pääsykokeet uusiutuivat keväällä 2017. Aiemmin pääsykokeissa kaikki opiskelijat vastasivat lukion biologian opintojaksojen perusteella laadittuihin kysymyksiin, jonka lisäksi hakijat vastasivat joko lukion kemian tai psykologian opintojaksojen kysymyksiin.  Nyt pääsykokeet ovat kaikille hakijoille samanlaiset ja puolet kysymyksistä on laadittu Duodecimin julkaiseman ravitsemustiede–kirjan pohjalta, minkä lisäksi kaikki hakijat vastaavat lukion kemian ja biologian opintojaksojen perusteella laadittuihin kysymyksiin (25 ja 25 % pääsykokeiden kokonaispisteistä).

- Toivomme, että nyt tehtävä uudistus, jossa pääsykokeissa on mukana ravitsemustieteen oppikirja, mahdollistaa paremmin nimenomaan ravitsemustieteestä kiinnostuneiden sisäänpääsyn, kertoo uudistuksesta professori Ursula Schwab. 

- Ravitsemustieteen opiskeluun sisältyy myös aika runsaasti kemiaa ja sitä vastaavia opintoja.  Halusimme vaikuttaa uudistuksella myös siihen että jatkossa kaikki meille tulevat opiskelijat aloittavat kutakuinkin samalta viivalta aiemmin hankittujen tietojen suhteen.

Ravitsemustieteen valintakokeet 2019

Myös keväällä 2019 on valintakokeessa kysymyksiä biologian, kemian ja ravitsemustieteen aloilta. Pääsykokeet ovat kaikille yhteiset, eli kaikki vastaavat kaikkien osa-alueiden kysymyksiin. Biologian ja kemian osuus perustuvat lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman (LOPS) perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003).

Valintakokeet uudistuvat keväällä 2020 niin ettei siihen enää tarvita valmistumisaikaa, vaan kysymykset perustuvat valintakokeessa jaettuun aineistoon. Osa opiskelijoista (16/30) myös valitaan tällöin suoraan todistusvalinnalla ilman pääsykokeita.

Koemateriaali 2019 on seuraava:

Biologian koe: BI2 Solu ja perinnöllisyys, BI4 Ihmisen biologia, BI5 Bioteknologia. Kirjasarjat: BIOS (SanomaPro) tai Lukion biologia (Otava), uusin LOPS 2003 mukainen painos.

Kemian koe: KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia, KE2 Kemian mikromaailma, KE3 Reaktiot ja energia, KE4 Metallit ja materiaalit, KE5 Reaktiot ja tasapaino. Kirjasarjat: Reaktio (SanomaPro) tai Mooli (Otava), uusin LOPS 2003 mukainen painos.

Ravitsemustieteen koe: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos, sivut 16-263 (kappaleet 1-15). Kirja on saatavilla monista kirjastoista ja tilattavissa Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupasta.

Ravitsemustieteen valintakoe on torstaina 16.5.2019 ja sen voi tehdä vain Kuopiossa. Valintakoe on laadittu niin ettei siinä tarvitse, eikä saa käyttää laskinta.  Toivomme ettei pääsykokeeseen oteta mukaan eväitä (ruokaa tai juomaa). Mikäli eväät ovat välttämättömät, on ruoat oltava läpinäkyvissä muovipusseissa ilman pakkauksia ja juomat etikettömissä juomapulloissa. 

Lisätietoja hakemisesta ravitsemustieteelle löytyy Itä-Suomen yliopiston hakuoppaasta.

Lisätietoja antavat professori, oppiaineen vastuuhenkilö Ursula Schwab (ursula.schwab at uef.fi) ja opetushoitaja Päivi Heikura (paivi.heikura at uef.fi).

Valintakokeet ja oikeat vastaukset 2018

Valintakokeet ja oikeat vastaukset 2017

Valintakokeet ja oikeat vastaukset 2016