Hoitotieteen laitos

Hoitotieteen laitos tarjoaa modernit perus- ja jatkotutkinnot, joista valmistuu osaavia hoitotieteen asiantuntijoita. Hoitotieteen pääaineen koulutuksessa voi suuntautua hoitotyön johtamiseen, preventiivinen hoitotieteeseen tai terveystieteiden opettajankoulutukseen. Terveystieteiden tohtoriohjelmassa opiskelija perehtyy hoitotieteen tutkimusalaan ja uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Suomessa hoitotieteen pääaineen koulutus sai alkunsa Kuopiossa vuonna 1979. Nykyisin hoitotieteen laitokselta valmistuu noin 50 terveystieteiden maisteria ja hoitotieteen tohtoriohjelmasta keskimäärin 6 terveystieteiden tohtoria vuosittain. Olemme tarjonneet vuodesta 2007 alkaen myös englanninkielistä Master's degree programme in health promotion in nursing science -maisteriohjelmaa. Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien uudelleenjärjestelyjen myötä vuodesta 2017 alkaen uudet opiskelijat aloittavat hoitotieteen kansainväliset maisteriopinnot terveystieteiden tiedekunnan monitieteisen Master of Public Health -maisteriohjelman Health Promotion in Nursing Science -suuntauksessa.

Hoitotieteen laitos on myös osa hoitotieteen valtakunnallista tohtorikoulutusverkostoa sekä European PhD in Nursing Science -koulutusohjelmaa.

Yhteistyökumppaneitamme