OPINNÄYTTEET

SAATAVUUS

Kirjastossa säilytetään opinnäytetöistä oman yliopiston väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro graduja. Kandidaatintöitä ei kirjastossa ole. Opinnäyte voi olla julkaistu

  • verkossa: väitöskirjat, UEF:in pro gradut  vuoden 2012 alusta lähtien verkossa
  • kirjamuotoisena (väitöskirjat, Kuopion yliopiston gradut ja lisensiaatintyöt)
  • mikrokorttina, jonka lukemiseen on kirjastossa ao. laitteita (suuri osa Joensuun yliopiston graduista ja lisensiaatintöistä vuoden 2011 loppuun asti)

Muiden yliopistojen opinnäytteistä kirjastossa on painettuna jonkin verran väitöskirjoja.

HAKEMINEN

Tiedot opinnäytteistä on tallennettu UEF-Finnaan. Hae opinnäytettä kuten kirjaa: kirjoita UEF-Finnan hakuun otsikko ja/tai tekijä. Rajaa tulosta Aineistotyypin mukaan.

Verkossa julkaistut opinnäytteet löytyvät helposti myös Googlella. Hakusanaksi voi lisätä ’väitöskirja’, ’dissertation’ tai ’gradu’.

 

UEFin OPINNÄYTTEET

UEF Electronic Publications on yliopiston omien julkaisujen verkkoarkisto, jonne tallennetaan opinnäytteet ja muut yliopiston julkaisut. Julkaisuja voit selata sarjoittain ja yksiköittäin tai hakea julkaisun nimeä, tekijää tai aihetta.

Väitöskirjat ja sarjajulkaisut ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

UEF:in gradut vuodesta 2012 lähtien on julkaistu verkossa. Kaikki gradut eivät kuitenkaan ole avoimesti saatavilla. Jos gradun tekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, voit lukea gradua kampuskirjastossa päätteeltä. Painettuja versioita näistä ei ole tarjolla.

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fi

KATSO MYÖS

Kotimaisia ja ulkomaisia julkaisuarkistoja

Melinda: suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta

Kaukopalvelu: tilaus muista kirjastoista

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.