Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu, Kuopio
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Etäopetus, Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata eliökunnan kehityshistorian päälinjat, hallitsee eliökunnan tärkeimmät ryhmät ja tunnistaa eliöiden sisäisiä ja ulkoisia rakenteita.
  • tuntee solujen rakenteen, toiminnan ja aineenvaihdunnan sekä geneettisen informaationpääpiirteet, ja tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset.
  • ymmärtää yleisellä tasolla eliöiden ja ympäristön väliset vuorovaikutussuhteet solutasolta aina ympäristöriskinarviointiin saakka.
  • osaa kuvata ekosysteemien toimintaa ja arvioida ympäristön tilaa ja sen vaikutusta eliökuntaan ja ihmisiin sekä ihmisen luonnolle aiheuttamia vaikutuksia.
  • tunnistaa tärkeimmät ympäristöaltisteet ja osaa kuvata niiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja sekä hallitsee riskinarvioinnin perusteet.
  • tuntee biologian ja ympäristötieteen keskeisimmät käsitteet ja osaa hyödyntää näitä viestiessään eri sidosryhmille.

Opintokokonaisuus (30 op) sisältää seuraavat opintojaksot:

Kohderyhmä: Ympäristötieteistä, biologiasta ja biotieteistä kiinnostuneille sekä sivuaineopinnoiksi. Alan tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrityksissä toimiville, alan opetustehtävissä oleville/kiinnostuneille.

Biologiasta on lisäksi tarjolla yksittäiset opintojaksot:

Biologian aineopinnot tarjotaan maksullisina erillisinä opintoina (MEO). Lisätietoa opinnoista täältä.

Ympäristötieteistä on lisäksi tarjolla yksittäiset opintojaksot:

Ympäristötieteen ja biologian perusopintojen tavoitteena on antaa perustietoa biologiasta, ympäristötieteistä sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen jatkaa alan opintoja.

Opinnot toteutetaan verkko- ja monimuoto-opintoina.


HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.

Varmista ilmoittautumisajat opintojaksokohtaisista tiedoista.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton
Päivä- ja iltaopetus
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.