Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa II: Riidat ja erimielisyydet (4 op) 2024

Pureudu työoikeuden haastaviin kysymyksiin.
smart for good
 • Juridiikka
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Päivämäärä:
17.4.2024 - 12.9.2024
Laajuus:
4 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1550 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Toinen ja syventävä osa Työoikeuden täydennyskoulutusohjelmasta. Voit osallistua koulutukseen, vaikka et olisi osallistunut I osaan. Koulutus on suunnattu vaativissa tehtävissä työelämässä toimiville tai työoikeudellisten tehtävien pariin suuntaville. Osallistu kokonaisuuteen ja valitse, kuunteletko vain luennot vai suoritatko lisäksi opintopisteet, tai poimi sinua kiinnostavat yksittäiset koulutukset. Useampi osallistuja samasta organisaatiosta - kysy ryhmähintaa!

KOULUTUS ANTAA TYÖOIKEUDEN OSAAJILLE JA TYÖOIKEUDEN PARISSA TYÖTÄ TEKEVILLE

 • Ohjausta ja vastauksia käytännön pulmiin.
 • Apua argumentointiin, kun vastausta ei löydy kirjoista.
 • Syventävää tietoa työtuomioistuimen käytännöistä ja prosesseista sekä työriitojen sovittelusta.
 • Neuvoja tapauksiin, joita koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä, ristiriitaista tai epäselvää.
 • Puolesta ja vastaan -näkökulmia
 • Kykyä analysoida
 • Aitoa syventymistä asioihin

KOULUTUSOHJELMA

1.    Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta – uusia ja perinteisempiä kysymyksiä
17.4.2024 klo 8.30–11.45
Yhteistoimintalain soveltamisala
Kuka edustaa ja ketä? Millaisin toimintavaltuuksin
Jatkuvan vuoropuhelun toteuttaminen oikein
Kymmenen kysymystä ja vastaus työyhteisön kehittämissuunnitelmasta
Muutosneuvottelut
- Miten valmistautua ja toteuttaa vaihe vaiheelta
Yhteistoiminta-asiamiehen roolista
Henkilöstörahastoja koskevia käytännön ongelmia ja niiden ratkaisuja

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

2.    Työoikeudelliset riidat osa 1 – foorumit, kanne- ja vanhentumisajat sekä työrauhakanteet
6.5.2024 klo 12.00–15.30

Toimivaltainen foorumi riidanratkaisuun
Työsuhdesaatavien vanheneminen
Työrauhakanteet asianajollisesti

Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja AA Markus Lohi

3.    Työoikeudelliset riidat osa 2 – käytännön neuvoja ja apua onnistuneeseen prosessiin
21.5.2024 klo 8.30–11.30

Yleisessä tuomioistuimessa asianosaisena työsuhdeasioissa: käytännön neuvoja kirjelmien laatimiseen, mitä asiamiehen on hyvä tietää prosessista, prosessinjohdosta, prekluusiosta yms.
Kantajana ja vastaajana sekä kuultavana työtuomioistuimessa
Oikeudenkäyntikulujen jakautuminen ja taso

Kouluttaja: käräjätuomari Markku Saarikoski

4.    Valtakunnansovittelijan luona
27.8.2024 klo 8.30–11.30

Sovittelijan toimivallan laajuus
Miten sovitteluprosessiin on syytä valmistautua
Miten sovitteluprosessi etenee
Miten osapuolet voivat vaikuttaa asian edistymiseen

kouluttaja: sovittelija, varatuomari Jukka Ahtela

5.    Työoikeusjuristi ja hallinto-oikeudelliset asiat
12.9.2024 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa tarkastellaan työ- ja virkamiesoikeudellisen tiedon ja osaamisen yhdistämistä sekä virkamiesoikeudellisia prosesseja (hallintoprosessi).
Lyhyt johdanto työ- ja virkasuhdelainsäädännön eroihin ja yhtäläisyyksiin
Työ- ja virkamiesoikeudelliset sisältöasiat: mitä hyötyä puolin ja toisin?

 • osapuolten oikeuden ja velvollisuudet: sananvapaus ja lojaliteetti
 • erilaiset palvelussuhteen jatkuvuutta turvaavat toimet
 • kollektiiviperusteinen irtisanominen; uusi henkilöstö

Hallinto-oikeusprosessi palvelussuhdeasioissa; erot ja yhtäläisyydet verrattuna työsuhdetta koskeviin riitoihin. Miten prosessi hoituu onnistuneesti?

Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja hallinto-oikeuden emeritusprofessori, HTT Tarmo Miettinen


Lisäksi koko ohjelmaan osallistuville Apua argumentointiin-tallenne (kesto n. 60 min)

 • Millä aineistolla näkemystä työoikeudellisesta asiasta voi perustella?
 • Oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus
 • EU-oikeus ja EUT:n ennakkoratkaisut
 • Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto, tasa-arvovaltuutetun lausunto
 • Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot osana riitaprosessia

Koulutuksen tavoitteena on tarjota syventävää tietoa työoikeudellisen erimielisyyksien ja riitojen hoitamiseen työoikeusjuristeille ja -asiantuntijoille.

Työoikeusjuristit tai työoikeudellisia kysymyksiä työssään hoitavat asiantuntijat.

Koko koulutuksen hinta 1250,00 € + alv. 24 % 300,00 €, verollinen hinta yhteensä 1550,00 €.

Yksittäisen koulutuksen hinta 275,00 € + alv. 66,00 €, verollinen hinta yhteensä 341,00 €.

Kouluttajat:

Työ-ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja
Asianajaja Markus Lohi
Käräjätuomari Markku Saarikoski
Varatuomari Jukka Ahtela
Emeritusprofessori Tarmo Miettinen

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.