Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op)

Pureudu työoikeuden erityiskysymyksiin ja kehitä osaamistasi vaativissa työoikeusjuristin tehtävissä.
smart for good
 • Juridiikka
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Päivämäärä:
30.3.2023 - 9.11.2023
Laajuus:
6 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
2728 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Pidetty Työoikeuden täydennyskoulutus toteutetaan toisen kerran vuonna 2023. Osallistu kokonaisuuteen ja valitse, kuunteletko vain luennot tai suoritatko lisäksi opintopisteet, tai poimi sinua kiinnostavvat yksittäiset koulutukset. Useampi osallistuja samasta organisaatiosta - kysy ryhmähintaa!

KOULUTUS ANTAA TYÖOIKEUDEN OSAAJILLE JA TYÖOIKEUDEN PARISSA TYÖTÄ TEKEVILLE

 • Ohjausta ja vastauksia käytännön pulmiin.
 • Apua argumentointiin, kun vastausta ei löydy oppikirjoista.
 • Syventävää tietoa esim. työtuomioistuimen käytännöistä ja prosesseista.
 • Neuvoja tapauksiin, joita koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä, ristiriitaista tai epäselvää.
 • Puolesta ja vastaan -näkökulmia
 • Kykyä analysoida oikeustapauksia
 • Aitoa syventymistä asioihin, kuten oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, perusoikeuksiin vetoaminen työoikeudellisissa asioissa, ja mitä voi oppia eduskuntakäsittelystä.

Koulutuksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Voiko työsuhteinen työ jäädä sille kuuluvan suojan ulkopuolelle?
 • Mitä kaikkea kuuluu muun työn piiriin irtisanomistapauksissa?
 • Voiko diagnoosi suojata irtisanomiselta, ja mitä tehdä, jos sairauspoissaolon syy ei vaikuta aidolta?
 • Liittyykö hybridityöhön uusia työturvallisuusvelvoitteita?
 • Miten käräjäoikeuden ja työtuomioistuimen välinen toimivallan jako määräytyy?
 • Luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?
 • Vanhentumis- vai kanneaika?
 • Voiko työehtosopimus johtaa työsuhteen ehtojen heikentymiseen?
 • Työajan enimmäismäärän käytännön vaikutukset?
 • Mitä tarkoittaa yhteistoiminnan laadullinen vaatimus?

Huom! Koulutus käynnistyy, ja jälki-ilmoittautuminen on mahdollista täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

KOULUTUSPÄIVÄT

1.    Työsopimusoikeuden ajankohtaiset ja haastavat kysymykset
to-pe 30.-31.3.2023 klo 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja AA Maria Penttilä  

 • 2020-luvun työn tekemisen tavat ja niiden haasteet tulkinnalle ja käytännölle
  • työntekijä, kevytyrittäjä ja itsenäinen yrittäjyys
  • voiko yritys teettää talkoita? Miten vapaaehtoistyötä arvioidaan?
  • alustatyö ja alustavälitteinen työ työoikeudellisesti
 • Määräaikaisen ja osa-aikaisen työn erityiskysymyksiä
  • perusteen täyttymisen ajankohta; mitä tulee tehdä, jos peruste ei enää täyty
  • uudet työsopimuslain suojasäännökset ja niiden vaikutus käytännössä
  • lisätyöoikeus, osa-aikaisen lojaliteettivelvoite
  • puitesopimusjärjestelyt
 • Työnantajan laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus
  • velvoitteen merkitys erityisesti erilaisissa työnteon häiriöissä sekä individuaaliperusteisessa että kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa
  • työn sopeuttaminen ja mukauttaminen vs. muu työ
  • koulutus vai pelkkä perehdyttäminen
 • Työnantajan lojaliteettivelvoite ja muut sopimusoikeudelliset velvoitteet
  • mitä, milloin ja miksi
  • vastuullisuuden ilmentyminen työelämässä
 •  Joustava työ ja työympäristö sekä monikulttuurisuus: työoikeudelliset haasteet
  • millaisia rajoituksia laista ja työehtosopimuksesta
  • työajan järjestelyt ja seuranta (ml. joustotyöaika ja vaihteleva työaika)
  • hybridityö; työturvallisuuslain mukainen tarkkailuvelvoite
 • Työsuhteen ehtojen muutokset ja sopimuksin sovittavat asiat
  • työsuhteen ehdon vakiintuminen
  • työehtojen harmonisointi
  • muutokset työnjohtovallalla
 • Asianajajan kommentti (AA Maria Penttilä)
 • Työsopimuksin sovittavista asioista (AA Maria Penttilä)
  • kilpailukieltosopimus, salassapitosopimus ja mm. houkuttelukielto, sopimiseen liittyviä käytännön asioita


2. Työsuhteen aikaiset häiriöt ja niiden ratkaiseminen  
ti 18.4.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

 • Sairauspoissaolot
  • oikeus palkkaan vai pelkästään poissaoloon
  • yleinen vai ammatillinen työkyvyttömyys
  • mistä todistus, minkä sisältöinen ja mistä
  • liian pitkä työkyvyttömyysjakso, epäselvä diagnoosi, paluu työhön kesken työkyvyttömyysjakson- työterveysneuvottelu, työkyvyn arviointi
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
  • mitä palkallisella sairauslomalla saa tehdä ja virheellisen toiminnan seuraukset
  • työnantajan mahdollisuudet selvittää / ohjeistaa jne.
 • Työajan väärinkäyttö, yksityiselämän vaikutukset työhön ja erilainen häiriökäyttäytyminen työpaikalla
  • työntekijän lojaliteettivelvoitteen vaikutus
  • työnantajan puuttumisoikeus vai velvollisuus
  • väkivalta ja muu häiriköinti
 • Työntekijän maalittaminen ja vihapuhe
  • työlakien vastaukset?
 • Työntekijän vapaa-aikakäyttäytymisen vaikutus työsuhteessa
  • erityisesti sosiaalisen median ja sananvapauden näkökulmasta


3. Työehtosopimusoikeuden erityiskysymyksiä
ti 23.5.2023 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja VT Harri Hietala

 • Työehtosopimusmääräysten sisältö informatiivisuudesta pakottavuuteen
  • piilevät määräykset
  • tulkintaperiaatteet käytännössä
 • Työnantajan velvoitteiden laajennus
  • työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentti ja sen vaikutus käytännössä; vastaako käytäntö teoriaa
 • Lain muutosten vaikutus työehtosopimusmääräykseen ja työehtosopimuksen ajallinen soveltaminen
 • Työehtosopimusmääräysten pakottavuus
  • työehtosopimuslain 6 §:n merkitys ja vaikutus käytännössä
 • Voiko työehtosopimuksella vaikuttaa työsopimuksen ehtoihin?
 • Liikkeen luovutus ja työehtosopimus / Hietala
 • Työehtosopimuksen vaihtaminen (”tesshoppailu”) / Hietala
 • Yleinen jälkivaikutus normaali- ja yleissitovassa kentässä / Paanetoja
 • Työrauhavelvollisuus käytännössä ja siitä huolehtiminen / Hietala
  • liittojen ja sen edustajien vastuut ja velvoitteet
  • mitä työnantajalta edellytetään
  • hyvityssakko: suuruus, kenelle voi tuomita ja viivästyskorko


4.    Työaikalain uusia tulkintakysymyksiä ja niiden ratkaisuja
 ti 5.9.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

 • Työajan määräytymiseen liittyviä kysymyksiä
  • työajan vakiintuminen, laki vai työehtosopimus?
 • Kuka saa / ei saa työaikalain mukaista suojaa?
  • erityisesti työaika-autonomian vaatimuksesta    
 • Työajan ja muun ajan välinen rajanveto
 • Säännöllisen työajan järjestelyistä
  • enimmäistyöaika ja säännöllisen työajan ylittyminen
 • Yötyö ja hätätyö
 • Poikkeusluvan varainen työaika; mitä olisi hyvä tietää?
 • Työajan suunnittelusta ja kirjaamisesta    
 • Työaikasaatavia koskevat riidat; missä ajassa ja missä?


5.    Työturvallisuus hybridityössä ja muu muuttuvan työelämän työturvallisuus  
to 5.10.2023 klo 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja lakimies Aki Eriksson

Osa I / Paanetoja

 • Työturvallisuuslain laaja soveltamisala ja sen merkitys
 • Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen laajuus ja toteuttaminen käytännössä, vastuiden kohdentuminen työnantajaorganisaatiossa
 • Erilaiset työn riskitekijät, mm. työaika ja matkustaminen
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäiseminen sekä esille tulleiden ongelmien selvittäminen

Osa II / Eriksson

 • Työturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta
  • työturvallisuuslain TOP 10 -kohdat viranomaisen näkökulmasta
  • työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö sekä muu työsuojeluorganisaatio
  • työpaikan ja työsuojeluviranomaisen yhteistyö


6.    Tuoreet tuomioistuinratkaisut ja niiden vaikutus käytäntöön
to 9.11.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

Koulutuksessa tarkastellaan analyyttisesti tuoreita korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen ratkaisuja. Tavoitteena on syventää ajattelua. Tarkasteltavat ratkaisut ilmoitetaan noin kuukautta ennen koulutuskertaa. Osallistujat pohtivat myös yhdessä erilaisia puolesta ja vastaan -näkökulmia.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista, eri näkökulmista pureskeltua tietoa, sekä johdattaa osallistujia syvempään analyyttiseen ajatteluun. Koulutuksessa nostetaan esille myös työoikeudellisia ongelmia, joihin ei ole otettu aiemmin kantaa, ja opastetaan, miten vastaavissa tilanteissa tulisi toimia, tai entä jos esimerkiksi jos korkeimman oikeuden ratkaisut tuntuvat virheellisiltä tai edessäsi on erisuuntaisia asiantuntijanäkemyksiä?

Tavoitteena on, että ne, jotka haluavat syventää oppimistaan, voivat luentojen lisäksi suorittaa opintopisteet. Oppimistehtävien avulla pysähdyt jäsentämään asiaa, ja saat henkilökohtaisen palautteen. Koulutukseen sisältyy kaksi oppimistehtävää: 1) Case-tapauksen analyysi 2) Essee-tehtävä, jossa harjoitetaan oikeudellista argumentaatiota ja kirjoittamista. Aiheet annetaan myöhemmin. Lisäksi opintopisteiden suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla tai tallenteen kuuntelemista. Merkiksi suoritetuista opintopisteistä saa todistuksen lisäksi sähköisen osaamismerkin.

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat. Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii hyvin erityisesti tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

Koko ohjelma I osa 2200,00 € + alv 24 % 528,00 €, yhteensä 2728,00 €.

Puolen päivän koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.

Koko päivän koulutus (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.

Kahden koulutuspäivän jakso 30.-31.3.2023 (12 t) 850,00 € + alv. 24 % 204,00 €, yhteensä 1054,00 €.

Useampi osallistuja samasta organisaatiosta –10 % hinnasta toisesta osallistujasta alkaen. Tiedustele ryhmähintaa isommalle ryhmälle koulutuksen suunnittelijalta.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä.

Koko ohjelmaan osallistuville hinta sisältää koulutuksen ja materiaalien lisäksi verkko-oppimisympäristön, jossa on kuunneltavissa luentotallenteet sekä mahdollisuuden suorittaa opintopisteet ja siihen liittyvän ohjauksen, sekä hyväksytysti suoritetun opintojakson päätteeksi todistuksen lisäksi sähköisen osaamismerkin, jonka voi lisätä sähköisiin kanaviin, mm. LinkedIniin.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen tai koulutusohjelman alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen tai koulutusohjelman ensimmäiseen koulutuspäivään, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusohjelmien koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen tai koulutusohjelman alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi
Jaana Paanetoja 200_222_96
Tähtipalaute työoikeuden täydennyskoulutus
Tähtipalaute 2 Työoikeuden täydennyskoulutu 2021

Kouluttaja

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Vierailevia asiantuntijoita:
asianajaja Maria Penttilä
varatuomari Harri Hietala
lakimies Aki Eriksson (Aluehallintovirasto)