Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

HR-lainsäädännön täydennyskoulutus 2023-2024 (5 op)

Lainsäädäntö uudistuu - päivitä tietosi ja varmista juridisesti pitävät päätökset henkilöstöhallinnossa.
smart for good
 • Juridiikka
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • EMBA
Päivämäärä:
10.11.2023 - 9.4.2024
Laajuus:
5
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1227,6 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma, joka on suunniteltu erityisesti henkilöstöhallinnon, johtamisen ja esihenkilötyön osaamistarpeisiin. Koulutuksessa päivität juridista osaamistasi, ja saat varmuutta lainsäädännön soveltamiseen sekä oikeuskäytännön tulkintaan. Teemoja käydään läpi käytännönläheisten tapausten avulla. Tavoitteena on tarjota ajantasaisen lainsäädännön lisäksi avaimia ratkaista haastavia käytännön kysymyksiä työpaikalla juridisesti oikein. Osallistujilla on mahdollisuus esittää omia ennakkokysymyksiään, joita voidaan käsitellä luennoilla esimerkkeinä.

Osallistu kokonaisuuteen tai poimi itsellesi parhaiten sopivat teemat. Koulutukseen voi osallistua vain luennoille, tai halutessaan voi syventää oppimista suorittamalla koulutuksesta viisi opintopistettä. Opintopisteiden suorittajille on kirjallisena lisätehtävänä oppimispäiväkirja sekä essee koulutukseen liittyvästä teemasta osallistujan käytännön työhön ja oikeuskirjallisuuteen peilaten. Opintopisteet voidaan hyväksilukea esimerkiksi UEF EMBA-koulutusohjelmassa. Koko ohjelman suorittajat saavat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin, jonka voi jakaa omissa sähköisissä kanavissaan osoituksesi koulutuksen suorittamisesta.

KOULUTUSPÄIVÄT
 

1. Työturvallisuusjohtaminen juridisesti ja käytännössä
 pe 10.11.2023 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään työturvallisuusjohtamista oikeudellisesti sekä 1.6.2023 alkaen sovellettavan uuden työturvallisuuslain muutosten vaikutuksia työpaikoille. Koulutuksessa saa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • miten työnantajan täyttää käytännössä jatkuvan tarkkailuvelvoitteensa? Miten velvoitetta on täsmennetty?
 • miten fyysinen ja psyykkinen työturvallisuus työssä tulee varmistaa? miten eri kuormitustekijät on otettava huomioon?
 • mitä yhteistoiminta työsuojeluasioissa tarkoittaa ja miten velvoitteet hoidetaan käytännössä?
 • mitä velvoitteita työntekijällä on työturvallisuuden varmistamiseksi?
   

2. Työsuhteen asiakirjat: mitä, miten ja miksi?
ti 12.12.2023 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään eri lakien työpaikoilta edellyttämiä suunnitelmia sekä hr- ja esihenkilötyössä eteen tulevien juridisen kirjoittamisen taitoja vaativien asiakirjojen laatimista. Käsittelemme myös 1.1.2022 voimaan tulleen yksityissektorin yhteistoimintalain tuomia velvoitteita, kuten jatkuvan vuoropuhelun ja muutosneuvotteluiden kirjaamista sekä työyhteisön kehittämissuunnitelman laatimista. Koulutuksessa selvitetään, mitä juridiikan näkökulmasta huomioitavaa on esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien, työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa ja päivittämisessä. Lisäksi selvitetään, miten laeissa tarkoitetut edistämisvelvoitteet tulisi hoitaa.

Koulutuksessa saa vastauksen siihen, miten, milloin ja kenen kanssa suunnitelmat, edistämisvelvoitteet ja ohjelmat tulee laatia ja ylläpitää.

Koulutukseen on mahdollista sisällyttää osallistujien toiveiden mukaan myös erilaisten asiakirjojen, kuten sopimusten, pöytäkirjojen, neuvotteluesitysten tai vastineiden laatimisen juridisen kirjoittamisen työkalupakki.
 

3. Työsopimuksen solmimisen salat ja oikeudelliset haasteet
pe 26.1.2024 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen solmimiseen liittyviin oikeudellisiin haasteisiin. Käsittelemme konkreettisesti ja käytännönläheisesti, mistä työsopimuksessa olisi sovittava ja miten. Lisäksi tarkastellaan asioita, joiden unohtaminen sopimuksesta voi tuottaa jatkossa käytännön ongelmia tai ylimääräisä kustannuksia.

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tulee huomioida, jotta työsopimus ja siinä sovitut asiat ovat juridisesti päteviä?
 • Millainen on hyvä, toimiva ja epäselvyyksistä vapaa työsopimus?
 • Milloin voidaan sopia määräaikaisesta ja osa-aikaisesta työstä? Entä etätyöstä ja hybridityöstä?
 • Millaiset riitojen ratkaisutapaa koskevat sopimusehdot ovat päteviä?
 • Mitä voidaan sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä aikaa koskien?
   

4. Varoitus, irtisanominen ja purkaminen
ti 12.3.2024 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän rikkeiden ja laiminlyöntien perusteella ja sitä edeltävää varoitusmenettelyä. Lisäksi tarkastellaan työsopimuksen irtisanomisen ja purkamisen välistä rajaa: millainen teko tai käyttäytyminen oikeuttaa irtisanomiseen, entä purkamiseen?

Koulutuksessa saa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä voi olla sallittua virhettä ja laiminlyöntiä työsuhteessa ja miksi?
 • Voidaanko määräaikainen työsopimus irtisanoa?
 • Milloin varoitus on annettava ja millainen sen on oltava sisällöltään? Kauanko varoitus on voimassa?
 • Mitä työntekijä voi tehdä virheelliseksi kokemalleen varoitukselle?
 • Milloin työntekijän rike tai laiminlyönti täyttää irtisanomisperusteen? Entä purkamisperusteen?
 • Mitä tarkoitetaan kokonais- ja kohtuusarvioinnilla?
 • Onko eroa, onko irtisanomista harkitseva työnantaja pieni tai iso?
 • Voiko vapaa-aikakäyttäytyminen johtaa työsopimuksen päättämiseen?
 • Milloin teko on niin vakava, että työsopimus voidaan purkaa?
   

5.  Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka – juridinen näkökulma käytännön työn tueksi
ti 9.4.2024 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään sairauspoissaoloja ja niiden aikaista palkkaoikeutta, sairauslomaoikeuden väärinkäyttöä, sekä miten pitäisi toimia, kun on useita yhtäaikaisia poissaoloperusteita. Käsittelemme myös työnantajasta johtuvia työnteon esteitä sekä ylivoimaisia työnteon esteitä ja palkanmaksua.

Koulutuksessa saa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Milloin työntekijällä on oikeus olla pois työstä työkyvyttömyyden johdosta? Milloin poissaolon ajalta voi saada sairausajan palkkaa?
 • Mistä työkyvyttömyystodistuksen voi hankkia ja mitä siinä on luettava?
 • Milloin työkyvyttömyys voi olla itse aiheutettua?
 • Voiko työntekijä olla työkyvytön muun kuin sairauden tai tapaturman perusteella?
 • Mitä tarkoitetaan sairauspoissaolo-oikeuden väärinkäytöllä?
 • Voidaanko työntekijältä edellyttää työnteko työkyvyttömyydestä huolimatta?
 • Millaiset työnantajasta johtuvat työnteon esteet oikeuttavat palkkaan?
 • Mikä on sellainen työpaikkaa kohdannut syy, joka oikeuttaa palkkaan, vaikka työnteko estyy?

Osallistuja tuntee keskeisen työlainsäädännön ja sen erityispiirteet ja ajankohtaisimmat muutokset, osaa etsiä sekä soveltaa aihepiirin tietoa työssään ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä oikeudellisia ja muita alan kysymyksiä. Osallistuja tuntee tehtävänsä ja roolinsa mukaiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet eri osapuolten näkökulmat huomioiden.

Henkilöstöhallinnon tehtävissä, esihenkilönä tai organisaation johtotehtävissä työskentelevät.

Koko ohjelman hinta on 990,00 € + alv 24 % 237,60 €, verollinen myyntihinta 1227,60 €. Hinta sisältää viisi erillistä verkkokoulutusta, verkko-oppimisympäristön, mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä, sähköisen luentomateriaalin, ennakkokysymysten esittämisen sekä esseetehtävän ohjauksen ja kirjallisen palautteen. Opintopisteiden suorittajille myönnetään todistuksen lisäksi sähköinen osaamismerkki, jonka voi linkittää eri alustoille esim. some-kanaviin tai ansioluetteloon.

Koko ohjelmaan osallistuvien osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä:
1. erä 396,00 € + alv. 24 % laskutetaan vuonna 2023 ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.  
2. erä 594,00 € + alv. laskutetaan vuonna 2024 ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville 275,00 € + alv 24 % 66,00 €, verollinen myyntihinta 341,00 €. Hinta sisältää verkkovälitteisen koulutuksen, sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä sekä osallistumistodistuksen.

Useampi osallistuja samasta organisaatiosta? Pyydä tarjous sähköpostilla koulutuksen suunnittelijalta.

 

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi