Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma syventää ja laajentaa työoikeudellista osaamista.
smart for good
 • Juridiikka
Päivämäärä:
10.2.2021 - 16.9.2021
Ilmoittautumisaika:
- 31.1.2021
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
2728 € (alv 24%)

KOULUTUS ANTAA TYÖOIKEUDEN OSAAJALLE

 • Ohjausta ja vastauksia käytännön pulmiin.
 • Apua argumentointiin, kun vastausta ei löydy oppikirjoista.
 • Syventävää tietoa esim. työtuomioistuimen käytännöistä ja prosesseista.
 • Neuvoja tapauksiin, joita koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä, ristiriitaista tai epäselvää.
 • Aitoa syventymistä asioihin, kuten oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, perusoikeuksiin vetoaminen työoikeudellisissa asioissa, ja mitä voi oppia eduskuntakäsittelystä.

Pyydä infotallenne sähköpostilla anne.keranen@uef.fi. Tallenteella suunnittelija ja pääkouluttaja kertovat tarkemmin koulutuksen sisällöstä.

 

Koulutuksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kaikkea kuuluu muun työn piiriin irtisanomistapauksissa?
 • Voiko diagnoosi suojata irtisanomiselta?
 • Miten käräjäoikeuden ja työtuomioistuimen välinen toimivallan jako määräytyy?
 • Vanhentumis- vai kanneaika?
 • Voiko työehtosopimus johtaa työsuhteen ehtojen heikentymiseen?
 • Voidaanko työtuomioistuimessa määrätä hyvityssakolle viivästyskorkoa?

 

KOULUTUSPÄIVÄT

1. Työsopimusoikeuden ajankohtaiset ja haastavat kysymykset
10. - 11.2.2021 klo 9 - 15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
kouluttajat: Jaana Paanetoja ja Maria Penttilä
 

 • Uusien työn tekemisen tapojen haasteet lakien tulkinnalle ja käytännölle
  • Työntekijä, kevytyrittäjä ja itsenäinen yrittäjyys
  • Vapaaehtoistyö ja talkoot
  • Työntekijäaseman määrittämisen merkitys ja vaikutus käytännössä
  • Alustavälitteisen työn työoikeudellisia kysymyksiä
 • Määräaikaisen ja osa-aikaisen työn erityiskysymyksiä
  • Määräaikaisen työsopimuksen solmimishetken tiedot ja keston perustuminen niihin
  • Työnantajan reagointi lainvastaisiin määräaikaisiin työsopimuksiin ja oma-aloitteiset muutokset
  • Työehtosopimusmääräysten vaikutus
  • Määräaikaisten ja osa-aikaisten syrjintäkiellon vaikutus käytännössä
  • Lisätyöoikeuden toteutuminen, osa-aikaisen mahdollisuus tehdä muuta työtä
 • Työnantajan laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus
  • Velvoitteen merkitys erityisesti erilaisissa työnteon häiriöissä sekä individuaaliperusteisessa että kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa
  • Työn sopeuttaminen ja mukauttaminen vs. muu työ
  • Koulutus vai pelkkä perehdyttäminen
 • Työnantajan lojaliteettivelvoite ja muut sopimusoikeudelliset velvoitteet
  • Mitä, milloin ja miksi
  • Korkeimman oikeuden käytännön synnyttämiä ongelmia ja ratkaisuja
  • Vastuullisuuden ilmentyminen työelämässä
 • Joustavan työn ja työympäristön sekä monikulttuurisuuden haasteet oikeudellisesti
  • Millaisia rajoituksia laista ja työehtosopimuksesta
  • Työajan järjestelyt ja seuranta (ml. joustotyöaika ja vaihteleva työaika)
  • Työturvallisuuslain mukainen tarkkailuvelvoite; mitä tarkoittaa tänä päivänä
 • Työsuhteen ehtojen muutokset ja sopimuksin sovittavat asiat
  • Työsuhteen ehdon vakiintuminen
  • Työehtojen harmonisointi
  • Muutokset työnjohtovallalla
  • Käytännön ongelmia ja ratkaisuja asianajon näkökulmasta
 • Työsopimuksin sovittavista asioista AA Maria Penttilä
  • Kilpailukieltosopimuksen ja salassapitosopimuksesta sopimiseen liittyviä käytännön asioita
  • Houkuttelukielto2. Erilaiset työnteon häiriöt ja niiden ratkaisut
24.3.2021 klo 8.30 - 11.30, verkko-opetus
kouluttaja: Jaana Paanetoja Koulutuksen sisältö
 

 • Sairauspoissaolot
  • Oikeus palkkaan vai pelkästään poissaoloon
  • Yleinen vai ammatillinen työkyvyttömyys
  • Mistä todistus, minkä sisältöinen ja mistä
  • Liian pitkä työkyvyttömyysjakso, epäselvä diagnoosi, paluu työhön kesken työkyvyttömyysjakson- työterveysneuvottelu, työkyvyn arviointi
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
  • Mitä palkallisella sairauslomalla saa tehdä ja virheellisen toiminnan seuraukset
 • Työajan väärinkäyttö, yksityiselämän vaikutukset työhön ja erilainen häiriökäyttäytyminen työpaikalla
  • Työntekijän lojaliteettivelvoitteen vaikutus
  • Työnantajan puuttumisoikeus vai velvollisuus
  • Väkivalta ja häiriköinti
 • Työntekijän vapaa-aikakäyttäytymisen vaikutus työsuhteessa
  • Erityisesti sosiaalisen median ja sananvapauden näkökulmasta3. Tietosuojakysymykset työsuhteen elinkaaren aikana
20.4.2021 klo 8.30 - 11.30, verkko-opetus
Kouluttajat: Leena Alapuranen ja Maria Penttilä
 

Tietosuojakysymykset ovat merkityksellisiä aina rekrytoinnista lähtien työsuhteen päättymiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. mitä tietoja työnhakijoista saa kerätä rekrytointiprosessin aikana, miten työntekijöiden arkaluontoisia tietoja, kuten sairauspoissaolotietoja, voidaan käsitellä ja miten kauan työnantaja saa säilyttää työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietoja.
Koulutuksen aikana käsitellään mm.

 • Tietosuojaperiaatteet työsuhteen kannalta
 • Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
 • Laki yksityisyyden suojasta, tarpeellisuusvaatimus ja tietojen kerääminen työntekijältä ja muualta
 • Käsittely hakuvaiheessa, parhaan hakijan valvonta ja syrjintäperusteet
 • Käsittely työsuhteen aikana
 • Terveydentilatietojen käsittely
 • Tietoa käsittelevä henkilöpiiri
 • Käsittely työsuhteen päättyessä
 • Säilytysaika
 • Seuraamukset4. Työehtosopimusoikeuden erityiskysymyksiä
18.5.2021 klo 9 - 15, verkko-opetus
Kouluttajat: Jaana Paanetoja ja Harri Hietala Koulutuksen sisältö
 

 • Työehtosopimusmääräysten sisältö informatiivisuudesta pakottavuuteen
  • Piilevät määräykset
  • Tulkintaperiaatteet käytännössä
 • Työnantajan velvoitteiden laajennus
  • Työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentti ja sen vaikutus käytännössä; vastaako käytäntö teoriaa
 • Lain muutosten vaikutus työehtosopimusmääräykseen ja työehtosopimuksen ajallinen soveltaminen
 • Työehtosopimusmääräysten pakottavuus
  • Työehtosopimuslain 6 §:n merkitys ja vaikutus käytännössä
  • Voiko työehtosopimuksella vaikuttaa työsopimuksen ehtoihin?
 • Työehtosopimuksen vaihtaminen (”tesshoppailu”)
 • Jälkivaikutus normaali- ja yleissitovassa kentässä
 • Työrauhavelvollisuus käytännössä ja siitä huolehtiminen
  • Liittojen ja sen edustajien vastuut ja velvoitteet
  • Mitä työnantajalta edellytetään
  • Hyvityssakko: suuruus, kenelle voi tuomita ja viivästyskorko5. Työaikalain soveltamisen kysymyksiä ja vastauksia
26.8.2021 klo 8.30 - 11.30, verkko-opetus
Kouluttaja: Jaana Paanetoja Koulutuksen sisältö
 

 • Työaikalain (872/2019) pohjalta
  • Soveltamisalan laajuus
  • Työaika-autonomian toteutuminen ja toteaminen
  • Työajan ja muun ajan välinen ero
  • Säännöllisen työajan järjestelyt ja enimmäistyöaika
  • Jaksotyöaikaan ja yötyöhön liittyviä kysymyksiä
  • Poikkeusluvan varainen työaika
  • Työajan seuranta ja kirjanpito6. Työturvallisuusvelvoitteet monimuotoisessa työssä ja työympäristössä
16.9.2021 ko 9-15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
kouluttajat Jaana Paanetoja ja Aki Eriksson Koulutuksen sisältö

Osa I / Paanetoja

 • Työturvallisuuslain soveltamisalan haasteet
 • Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen laajuus ja toteuttaminen käytännössä , vastuiden kohdentuminen työnantajaorganisaatiossa
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäiseminen sekä esille tulleiden ongelmien selvittäminen
 • Henkinen yli- ja alikuorma

Osa II / Eriksson

 • Työsuojelun yhteistoiminta käytännössä
  • Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö sekä muu työsuojeluorganisaatio
  • Valinta, tehtävät ja vastuu sekä toiminta käytännössä
  • Ilmoittaminen rekisteriin ja sen merkitys

 


TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMAN OSA II

1. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta - uusia ja perinteisempiä kysymyksiä 
27.1.2022 klo 8.30 - 11.30, verkkovälitteinen
Kouluttajat: varatuomari Harri Hietala ja asianajaja, varatuomari Maria Penttilä

 • Yhteistoimintalain soveltamisalaa koskevat kannanotot
 • Työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut
  • Miten valmistautua ja toteuttaa vaihe vaiheelta
 • Yhteistoimintalain 6 luvun mukaiset neuvottelut
  • Käytännön ohjeita
 • Kirjaaminen ja tiedotus
 • Kuka edustaa ja ketä? Millaisin toimivaltuuksin?
 • Henkilöstörahastoja koskevia käytännön ongelmia ja niiden ratkaisuja

Lisämateriaalina videotallenne:
Eurooppalainen yritysneuvosto - mitä siitä olisi Suomessa tiedettävä

 

2. Työoikeudelliset erimielisyydet ja riidat 
23.3.2022 klo 9 - 15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
Kouluttajat: asianajaja Markus Lohi, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola ja työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja

 • Toimivaltainen foorumi riidanratkaisuun
 • Vanhentumis- ja kanneajat
 • Yleisessä tuomioistuimessa asianosaisena: käytännön neuvoja kirjelmien laatimiseen, mitä asiamiehen on hyvä tietää prosessinjohdosta, prekluusiosta yms.
 • Työrauhakanteet työtuomioistuimessa asianajollisesti
 • Työtuomioistuinprosessin erityiskysymyksiä
 • Kantajana ja vastaajana sekä kuultavana työtuomioistuimessa

Apua argumentointiin (erillinen tallennettava verkkovälitteinen koulutus n. 1 tunti, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

- Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, oikeuskäytäntö ja
- Kirjallisuus, työneuvoston lausunto, EU-oikeus,
- Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto, tasa-arvovaltuutetun lausunto

Lisämateriaalina videoluentotallenne:
Neuvottelumenettely prosessinedellytyksenä

 

3. Valtakunnansovittelijan luona
26.4.2022 klo 8.30 - 11.30, verkkovälitteinen
kouluttaja: sovittelija Jukka Ahtela

 • Sovittelijan toimivallan laajuus
 • Miten sovitteluprosessiin on syytä valmistautua
 • Miten sovitteluprosessi etenee
 • Miten osapuolet voivat vaikuttaa asian edistymiseen?

 

4. Työoikeusjuristi ja hallinto-oikeudelliset asiat
25.5.2022 klo 8.30 - 11.30, verkkovälitteinen
Kouluttajat: työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja ja varatuomari, oikeusneuvos Ari Wirén, KHO

Koulutus painottuu virkamiesoikeudellisiin prosesseihin.

Hallinto-oikeusprosessi palvelussuhdeasioissa; erot ja yhtäläisyydet verrattuna työsuhdetta koskeviin riitoihin- Miten prosessi hoituu onnistuneesti?
Irtisanominen virkasuhteessa
- mitä apua prosessissa on työoikeuden hallinnasta?
Jatkuvuusperiaatteen vaikutus ja merkitys
Palkkavaatimukset
(sisältö täsmentyy vielä)

 

5. Työsopimus- ja työehtosopimuspajapäivä 
ti 14.6.2022 klo 9 - 16, lähiopetus Helsinki
Kouluttaja: työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja

Koulutuspäivän ohjelma muodostuu seuraavasti: aamupäivä työsopimuspaja, iltapäivä työehtosopimuspaja. Päivän sisältö rakentuu koko ohjelman aikana esille tulleista kiperistä ja vaikeista tapauksista. Sisällössä otetaan huomioon myös ohjelman aikainen uusi oikeuskäytäntö ja mahdollinen uusi lainsäädäntö. Osallistujat saavat etukäteen ratkaistavaksi aihepiiriä koskevia kuvitteellisia oikeustapauksia, joiden avulla pohditaan sekä sisällöllisiä että prosessuaalisia kysymyksiä. Osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa sisältöön toimittamalla kysymyksiä.  Ohjeistus erikseen lähempänä koulutuspäivää.

 

LUE AJANKOHTAINEN ARTIKKELI KOULUTUKSESTA

Uusi työoikeuden täydennyskoulutus iskee työelämän osaamistarpeeseen:

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/uusi-tyooikeuden-taydennyskoulutus-iskee-tyoelaman-osaamistarpeeseen

 

Jatkuva oppiminen verkkosivut
10 op

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat. Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii myös tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

Suomi

Koko ohjelma I osa 2200,00 € + alv 24 % 528,00 €, yhteensä 2728,00 €.

Koko ohjelma II osa 1290,00 € + alv 24 % 309,60 €, yhteensä 1 599,60 €.

Verkkovälitteinen koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.
Yksittäinen koulutuspäivä (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.
Kahden koulutuspäivän jakso (12 t) 850,00 € + alv. 24 % 204,00 €, yhteensä 1054,00 €.
Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä. 

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Kouluttaja

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Vierailevia asiantuntijoita mm.
sovittelija Jukka Ahtela
asianajaja Markus Lohi
asianajaja Maria Penttilä
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
varatuomari Harri Hietala
OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola
oikeusneuvos Ari Wiren (Korkein hallinto-oikeus)
lakimies Aki Eriksson (Aluehallintovirasto)