Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

JC_Riitta

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus 20 op

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus on kehitetty valmentamaan Suomen farmasisteja osaksi tulevaisuuden moniammatillista terveydenhuoltoa.
smart for good
  • Lääkeala
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
1.11.2021 -
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
2044,76 € (alv 24%)

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus on kehitetty valmentamaan Suomen farmasisteja osaksi tulevaisuuden moniammatillista terveydenhuoltoa. Koulutus on suunniteltu kansainvälisten tutkimuksien ja yliopistollisten farmasian täydennyskoulutusten pohjalta vastaamaan Suomen koulutustarpeita. Koulutus antaa valmiudet toimia osana moniammatillista tiimiä turvallisen lääkehoidon toteuttajana myös kodinomaisissa olosuhteissa sekä avustaa onnistunutta saattohoitoa. 

KOKONAISUUS 20 op

Turvallisen lääkehoidon toimintakulttuuri 5 op
- Lääkitysturvallisuus terveydenhuollossa 1 op
- Riskienhallinta terveydenhuollossa 2 op
- Lääkitysturvallisuuden kehittäminen 2 op

Geriatrinen kliininen farmakologia 7 op
- Deprescribing ja potilastapaukset 1 op
- Laboratorioarvojen kliininen tulkinta 1 op
- Pitkäaikaissairauksien lääkehoito 5 op 
     - Munuaisten vajaatoiminta 
     - Sydän ja verisuonisairaudet 
     - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset sairaudet 
      -Diabetes 
     - Psykiatriset sairaudet 
     - Tules

Palliatiivinen lääkehoito 6 op
- Palliatiivinen ja -saattohoito 1 op
- Palliatiivinen lääkehoito 3 op
- Kipu ja kivunhoitomenetelmät 2 op

Onnistunut dialogi, moniammatillinen yhteistyö ja dokumentointi 2 op
- Onnistunut dialogi ja moniammatillinen yhteistyö 1 op
- Lääkitysmuutosehdotuksien koostaminen ja dokumentointi 1 op

 

Mihin tarpeisiin geriatrisella kliinisen farmasian osaamisella vastataan?

”Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo noin 50 000. Ennusteen mukaan vuonna 2065 yli 90-vuotiaita on jo 190 000.”

”Lääkeinformaatioverkoston (2019) mukaan käytössä olevat ja kokeillut apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon väliset yhteistyömallit keskittyvät lääkehoitojen arviointiin, lääkeneuvontaan ja pitkäaikaishoitojen seurantaan.”

”Rationaalista lääkehoitoa voidaan edistää tunnistamalla lääkkeen käyttäjien tarpeita sekä niitä palveluja, joilla tarpeisiin voidaan vastata. Tätä varten olisi hyödyllistä lisätä vuoropuhelua eri lääkehuollon ja -hoidon toimijoiden, kuten apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.”

”Yhteistyömallit ovat kehittyneet hitaasti ja laajuus vaihtelee alueellisesti.”


Lähde: Mikä lääkkeissä maksaa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:19. Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2021. 

Jatkuva oppiminen verkkosivut
  • Vahvistaa lääkealan asiantuntijoiden, farmasistien integroitumista yhä vahvemmin kodinomaisiin ympäristöihin ja kotisairaaloihin. 
  • Implementoida käytäntöön lääkitysturvallisuuden kehittämistä järjestelmälähtöisesti sekä turvata vaativan lääkehoidon toteuttamista kotiolosuhteissa
  • Valmentaa farmasistit yhä tärkeämmäksi osaksi järkeistämään iäkkäiden monimutkaisia lääkehoitoja ja tukemaan onnistunutta saattohoitoa
20 op

Farmaseutit ja proviisorit

Verkkokoulutus

Ilmoittautuminen on non-stop. Koulutuksen aloituspäivät ovat aina kuun 1. ja 15. päivä.

1649 € + Alv 24 %, verollinen myyntihinta 2044,76 €.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Laskutus tapahtuu neljässä erässä, 412,25 € + alv 24 %, verollinen hinta 511,19 € / erä. Ensimmäinen erä laskutetaan opinto-oikeuden alkamisen jälkeen ja 3 seuraavaa erää 4 kuukauden välein.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 30 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistuminen keskeytetään koulutuksen alkamisen jälkeen, ei jo laskutettuja eriä palauteta ja lisäksi peritään 30 % jäljellä olevan koulutuksen hinnasta. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Geriatrisen lääkehoidon aikataulu.
Koulutuskokonaisuuden aikataulu

Suunnittelija

Profiilikuva: Jonna-Carita Kanninen

Kanninen, Jonna-Carita

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri