Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

JC_Riitta

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus 20 op

Täydennyskoulutus
Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus on kehitetty valmentamaan Suomen farmasisteja osaksi tulevaisuuden moniammatillista terveydenhuoltoa.
smart for good
  • Lääkeala
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
20 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
2044,76 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus on kehitetty valmentamaan Suomen farmasisteja osaksi tulevaisuuden moniammatillista terveydenhuoltoa. Koulutus on suunniteltu kansainvälisten tutkimuksien ja yliopistollisten farmasian täydennyskoulutusten pohjalta vastaamaan Suomen koulutustarpeita. Koulutus antaa valmiudet toimia osana moniammatillista tiimiä turvallisen lääkehoidon toteuttajana myös kodinomaisissa olosuhteissa sekä avustaa onnistunutta saattohoitoa. 

KOKONAISUUS 20 op

Turvallisen lääkehoidon toimintakulttuuri 5 op

- Lääkitysturvallisuus terveydenhuollossa
- Riskienhallinta terveydenhuollossa 
- Lääkitysturvallisuuden kehittäminen

Geriatrien kliininen farmakologia 7 op

- Deprescribing ja potilastapaukset 1 op
- Laboratorioarvojen kliininen tulkinta 1 op
- Pitkäaikaissairauksien lääkehoito 5 op 
     - Munuaisten vajaatoiminta 
     - Sydän ja verisuonisairaudet 
     - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset sairaudet 
      -Diabetes 
     - Psykiatriset sairaudet 
     - Tules

Palliatiivinen lääkehoito 6 op

- Palliatiivinen ja -saattohoito 1 op
- Palliatiivinen lääkehoito 3 op
- Kipu ja kivunhoitomenetelmät 2 op

Onnistunut dialogi, moniammatillinen yhteistyö ja dokumentointi 2 op

- Onnistunut dialogi ja moniammatillinen yhteistyö 1 op
- Lääkitysmuutosehdotuksien koostaminen ja dokumentointi 1 op

 

Mihin tarpeisiin geriatrisella kliinisen farmasian osaamisella vastataan?

”Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo noin 50 000. Ennusteen mukaan vuonna 2065 yli 90-vuotiaita on jo 190 000.”

”Lääkeinformaatioverkoston (2019) mukaan käytössä olevat ja kokeillut apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon väliset yhteistyömallit keskittyvät lääkehoitojen arviointiin, lääkeneuvontaan ja pitkäaikaishoitojen seurantaan.”

”Rationaalista lääkehoitoa voidaan edistää tunnistamalla lääkkeen käyttäjien tarpeita sekä niitä palveluja, joilla tarpeisiin voidaan vastata. Tätä varten olisi hyödyllistä lisätä vuoropuhelua eri lääkehuollon ja -hoidon toimijoiden, kuten apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.”

”Yhteistyömallit ovat kehittyneet hitaasti ja laajuus vaihtelee alueellisesti.”


Lähde: Mikä lääkkeissä maksaa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:19. Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2021. 

  • Vahvistaa lääkealan asiantuntijoiden, farmasistien integroitumista yhä vahvemmin kodinomaisiin ympäristöihin ja kotisairaaloihin. 
  • Implementoida käytäntöön lääkitysturvallisuuden kehittämistä järjestelmälähtöisesti sekä turvata vaativan lääkehoidon toteuttamista kotiolosuhteissa
  • Valmentaa farmasistit yhä tärkeämmäksi osaksi järkeistämään iäkkäiden monimutkaisia lääkehoitoja ja tukemaan onnistunutta saattohoitoa

Farmaseutit ja proviisorit

Verkkokoulutus.

Ilmoittautuminen on non-stop. 

1649 € + Alv 24 %, verollinen myyntihinta 2044,76 €.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Laskutus tapahtuu neljässä erässä, 412,25 € + alv 24 %, verollinen hinta 511,19 € / erä. Ensimmäinen erä laskutetaan opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen ja 3 seuraavaa erää 4 kuukauden välein.

Verkkokurssille osallistumisen voi perua 14 kalenteripäivän sisällä ilmoittautumisesta, mikäli asiakas ei ole aloittanut verkkokurssin suorittamista. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, vaikka asiakas ei olisi aloittanut verkkokurssin suorittamista. Verkkokurssin suorittamisella tarkoitetaan sitä, että asiakas on kirjautunut saamallaan kurssiavaimella oppimisympäristöön. Tällöin perumisoikeus ei ole enää voimassa. Peruminen tehdään sähköpostilla koulutuksen sihteerille Anne Pennaselle, annemaarit.pennanen@uef.fi.

Verkkokurssi on suoritettavissa 24 kuukauden ajan opiskeluoikeuden alkamisesta (ohjeet oppimisympäristöön kirjautumisesta erillisellä viestillä).

 

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.

Geriatrisen lääkehoidon aikataulu.
Koulutuskokonaisuuden aikataulu