Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

dosetti

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Geriatrinen kliininen farmakologia 7 op

Geriatrisen kliinisen farmakologian 20 op -osa-alue
smart for good
  • Lääkeala
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
1.11.2021 -
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
742,76 € (alv 24%)

Geriatrisen kliinisen farmakologian -osa-alueeseen on koottu yleisimmät kokonaisuudet iäkkäillä esiintyvistä pitkäaikaissairauksista. Lisäksi opinnot sisältävät lääkityksen hallittuun purkamiseen (deprescribing) sekä iäkkäällä yleisimmin tutkittaviin laboratorioarvojen tulkintaan liittyviä opintoja.

Geriatrinen kliininen farmakologia 7 op
- Deprescribing ja potilastapaukset 1 op
- Laboratorioarvojen kliininen tulkinta 1 op
- Pitkäaikaissairauksien lääkehoito 5 op 
     - Munuaisten vajaatoiminta 
     - Sydän ja verisuonisairaudet 
     - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset    sairaudet 
     - Diabetes 
     - Psykiatriset sairaudet 
     - Tules

 

Mihin tarpeisiin geriatrisella kliinisen farmasian osaamisella vastataan?

”Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo noin 50 000. Ennusteen mukaan vuonna 2065 yli 90-vuotiaita on jo 190 000.”

”Lääkeinformaatioverkoston (2019) mukaan käytössä olevat ja kokeillut apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon väliset yhteistyömallit keskittyvät lääkehoitojen arviointiin, lääkeneuvontaan ja pitkäaikaishoitojen seurantaan.”

”Rationaalista lääkehoitoa voidaan edistää tunnistamalla lääkkeen käyttäjien tarpeita sekä niitä palveluja, joilla tarpeisiin voidaan vastata. Tätä varten olisi hyödyllistä lisätä vuoropuhelua eri lääkehuollon ja -hoidon toimijoiden, kuten apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.”

”Yhteistyömallit ovat kehittyneet hitaasti ja laajuus vaihtelee alueellisesti.”

Lähde: Mikä lääkkeissä maksaa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:19. Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2021.  

Jatkuva oppiminen verkkosivut
7 op *Koulutuksen voi suorittaa 7 op kokonaisuutena tai osana Geriatrisen lääkehoidon asiantuntija- ja LHKA-erityispätevyyskoulutusta.

Farmaseutit ja proviisorit

Verkkokoulutus

Ilmoittautuminen on non-stop. Koulutuksen aloituspäivät ovat aina kuun 1. ja 15. päivä.

599 € + Alv 24 %, verollinen myyntihinta 742,76 €. 

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Suunnittelija

Profiilikuva: Jonna-Carita Kanninen

Kanninen, Jonna-Carita

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri