Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Erityispedagogiikan perusopinnot, lv 2024-2025

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
500 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogiseen perustaan ja sen yhteiskunnalliseen tehtävään sekä erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. 

Keskeisinä aihealueina ovat oppimisen vaikeudet ja niiden taustalla olevat tekijät sekä toiminta- ja oppimisympäristön merkitys yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle.

Tavoitteet:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän

- on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

HUOM! Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkit jatkuvan oppimisen koulutushakuun ):

Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op, lukuvuosi,

Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op syksy, kevät

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op, vain syksy,

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen (erityispedagogiikka) osa 3 op, syksy, kevät,

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op, syksy, kevät

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa (erityispedagogiikka) 3 op, kevät

Orientoituminen erityispedagogiikan osa-alueisiin 5 op syksy, kesä

Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op syksy, kevät

Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op syksy, kevät

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, opintopiirejä, verkkotenttejä tai sähköisiä tenttejä (Exam). Opintojaksot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen ja aikataulutettu. Opinnot on suoritettavissa yhtä tenttiä lukuunottamatta etänä, eivätkä sisällä pakollista lähiopetusta, mutta voivat sisältää opetukseen osallistumista (katso opintojaksoittaiset suoritustavat ja aikataulut Pepin opinto-oppaasta). Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä kokonaisuustasolla, mutta yksittäisten jaksojen kohdalla yhteinen osa tulee suorittaa ennen tai samanaikaisesti koulutuskohtainen osan kanssa. Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus-jakso tulee suorittaa ennen jakson verkkotehtävää ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa tulee suorittaa ennen jakson koulutuskohtaista osaa, Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa ennen tai samaan aikaan kuin sen koulutuskohtainen osa.

Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuodessa esim seuraavan kevään yhteishakua (mm. avoimen väylä, erilliset erityisopettajan opinnot) varten, tulee suorittaa syksyllä Johdatus kasvatustieteisiin-molemmat osat, Kasvatuksen historiallis-filosofiset, yhteinen osa sekä Yksilön kehitys ja sen tukeminen molemmat osat sekä Orientoituminen erityispedagogiikan osa-alueisiin. Keväällä Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, molemmat osat, sekä Kasvatuksen historillis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa.

Huomioitava, että jaksot ajoittuvat paljon päällekkäin. Jos opiskelija ei aio hakea yhteishaussa, eikä opinnoilla ole niin kiire, voi aikataulua väljentää ja suorittaa osan jaksoista seuraavana syksynä. Opintoja voi siis suorittaa rauhallisempaan tahtiin, mitä suosittelemme myös tutkinto-opiskelijaksi hakemisen osalta. Lisäksi kevään yhteis/erillishaussa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee huomioida liitteiden toimittamisen aikataulu, viimeisten opintojaksojen arviointiaika sekä kokonaisuuden koostamistoimenpiteisiin tarvittava aika.

Katso ohjeita avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta (tallenteen kesto n. 5 min).

Ennen ilmoittautumista tutustu huolella jakson sisältöön, suorittamistapoihin ja aikatauluihin. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain Jatkuvan oppimisen koulutushaun opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.

Ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen tulee perehtyä huolella aloitusohjeisiin. Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tulee kirjautua opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöön ja jatkaa perehtymistä opintoihin, opiskeluohjeisiin ja järjestelmiin.

Huomioi, että tutkinto-opiskelijoita ja avoimen opiskelijoita koskevat opetuksessa samat säännöt. Avoimen yliopiston opiskelijan maksama opintomaksu, sen myötä saatu ajallisesti rajallinen, toteutuskohtainen opiskeluoikeus tai työn ohessa opiskelu eivät oikeuta erityishuomiointiin.

Tervetuloa kasvatustieteelisen alan perusopintojen (erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus) infotilaisuuteen ke 21.8.2024 klo 17.00 Teams-yhteydellä!

Katso avoimen yliopiston kasvatustieteellisen alan perusopintojen aloittamisen pikaesittely (tallenteen kesto noin 9 min)

Aiemmat opinnot

  • Jos olet suorittanut Joensuun yliopistossa/Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen/kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden 15 ov/25 op, ota yhteyttä jatkuvan oppimisen asiantuntijaan tai opintoasiainsihteeriin ennen opiskelijaksi ilmoittautumista.
  • Jos olet suorittanut toisen yliopiston vaatimusten mukaisen kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (15 ov/25 op), ilmoittaudu normaalisti opiskelijaksi opintojaksoille: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

ja hae opintojaksoista korvaavuutta aiempien opintojesi perusteella Peppi-järjestelmässä. Liitä hakemukseen sähköinen kopio opintojesi opintorekisteriotteesta/kokonaisuustodistustuksesta. Löydät tarkemmat ohjeet opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöstä ilmoittauduttuasi.

Huomioi, että kiireellisenä ajankohtana esim lukukauden alussa, opintojen aloitusvaiheessa ja yhteishakuaikoina erilaisten aiempien opintojen perusteella tehtävien "hopsausten", suoritettavien opintojen määrittelyn käsittelyaika voi venyä, joka kuukauden mittaiseksi.

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024-2025.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton

Opintojaksot ovat aikataulutettuja ja opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy reilua viikkoa ennen opetuksen alkua. Katso opiskelijaksi ilmoittautumisajan kesto opintojakson omalta sivulta ja erityisesti opetuksen aikataulut ja kellonajat - myös etäopetuksessa. Lukukausilla opetus käynnistyy syyskuussa ja tammikuussa, lisäksi kesäopetusta rajatusti. 

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöjä osoitteessa https://elearn.uef.fi/, myös Itä-Suomen yliopiston Teams-ympäristöä.

Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla verkkopohjaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Suomi