Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, kevät 2025

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
2 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Monimuoto, Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
40 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. Globalisaation haasteet koulutuspolitiikalle.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tietää kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia, teoriasuuntauksia ja peruskäsitteitä

- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä

- tietää globalisaation eri ulottuvuudet ja yhteyden kansalliselle koulutuspolitiikalle ja on edistynyt kriittisen ja eettisen ajattelun taidoissaan.

Kohderyhmä:

Opinnot sopivat kaikille kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisista perusteista ja näkökulmasta kiinnostuneille.

Suoritustavat

Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä (yksilö-tai ryhmätentti 2-6 henkilöä) 3 t, itsenäinen työskentely 37 t.

Suoritustapa 2: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina) luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan opintopiiriraportin tekeminen opintopiiriryhmässä 10 t,itsenäinen työskentely 30 tuntia.

Oppimateriaalit

Yhteisen osan kirjallisuus:

•Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) 

•Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Lisätiedot

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää-, sivuaine- ja avoimen opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson 5 op kokonaisuuden (yhteinen osa ja koulutuskohtainen osa) suorittamalla englanninkielisen opintojakson FK00CR38 Finnish education and Society, 5 ECTS

Katso ohjeita avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta (tallenteen kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024-2025.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä ointoasiainsihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Ilmoittautuminen avautuu 25.11.2024

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.
Avaa sivun yläosassa oleva sininen toteutus-palkki ja katso tarvittaessa opetuksen aikataulu mahdollisesta opetusryhmästä. ”Avoimen pienryhmä” on tekninen nimike, ei oikea opetusryhmä.

Huomaa, että avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa aiemmin kuin opetukseen ilmoittautuminen Pepissä.

Huomioithan, vain yksi opintopiirin raportin palautuspäivä!

Suomi