Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Geokätkö metsässä.

Tutkimustietoa ihmisten metsämieltymyksistä pelaamalla

Itä-Suomen yliopiston UNITE Geokätkö-projektissa kerätään tietoa ihmisten metsämieltymyksistä, sekä testataan mobiiliteknologiaan ja pelillisyyteen perustuvaa tutkimusaineiston keruumenetelmää geokätköjen avulla.

UNITE Geokätkö-tutkimusprojekti on osa Suomen Akatemian UNITE-lippulaivahanketta, jossa tutkitaan metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta. Projektissa on mukana Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston tutkijoita. Nuorempi tutkija Philip Chambers tutkii metsiin liittyvää pelillistämistä, nuorempi tutkija Tuulikki Halla tutkii ihmisten metsäsuhteita ja metsäkokemuksia, ja tutkijatohtori Harri Silvennoinen tutkii metsäluonnon ympäristöarvostuksia ja virkistyskäyttöä.

Projektin kaksi ensimmäistä tutkimuspolkua on avattu Pohjois-Karjalassa: yksi Utranharjulle Kontiolahdelle ja yksi Ruunaan retkeilyalueelle Lieksaan. Ruunaalle avataan lähiaikoina vielä toinenkin polku. Myöhemmin perustetaan tutkimuspolkuja myös muualle Suomeen.

Utranharjun tutkimuspolulla tutkijat järjestävät geokätköilijöiden tapaamisen eli ”miitin” 18.6.2022 klo 16.30–17.30. Tutkijat ovat paikalla kertomassa tutkimuksesta.

Kukin tutkimuspolku sisältää 6–11 geokätköä. Jokaisella geokätköllä on mahdollista vastata geokätkön ympäristöä koskeviin tutkimuskysymyksiin suomeksi tai englanniksi. Tutkimukseen osallistuminen ja vastaaminen ovat täysin vapaaehtoista, kätköt voi siis kiertää myös ilman tutkimukseen osallistumista. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita tutkimukselle.

—Tutkimuksessa selvitetään, miten ihmiset kokevat erilaiset ja eri tavoin käsitellyt metsäympäristöt. Tutkimustieto auttaa ymmärtämään sitä, miten ihmiset kokevat metsäluonnon ja reagoivat sen muuttumiseen, kertoo Tuulikki Halla Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta.

Metsäsuhteisiin, -kokemuksiin ja ympäristöarvostuksiin liittyvää tutkimusaineistoa kerätään usein erilaisin haastatteluin ja kyselyin.

—Geokätköjen käyttö tutkimusaineiston hankintaan on uutta ja innovatiivista. Kiinnostavaa ja uutta on erityisesti se, miten teknologian avulla tutkittava voi omalla aikataulullaan liikkua tutkimuskohteessa, kokea siellä tutkittavan ilmiön ja vastata kokemansa perusteella tutkimuskysymyksiin, sanoo Halla.

Tutkimusprojektia on tehty tiiviissä yhteistyössä Suomen Latu ja Geonautit ry:n kanssa (Geonautit ry – Koko Suomen geokätköily-yhdistys).

Geokätköily on maailmanlaajuisesti suosittu harrastus. Geokätköjä on miljoonia 190 eri maassa. Geokätköjä etsitään puhelimeen ladattavan Geocaching-sovelluksen tai GPS-laitteen kanssa. Suomessa geokätköilyn harrastajia on noin 200 000. Geokätköilyä harrastavat kaikenikäiset, mutta eniten 25–34-vuotiaat ja toiseksi eniten 55–64-vuotiaat.

Tutkimuspoluilla on tärkeä huomioida vastuullinen ja luontoa kunnioittava liikkuminen.

Median edustajat ovat tervetulleita Utranharjun tutkimuspolulle tapaamaan tutkijoita ja testaamaan polkua 18.6.2022 klo 16.30–17.30. Sovittehan haastatteluista etukäteen Tuulikki Hallan kanssa.

Lisätietoja:

Tuulikki Halla, nuorempi tutkija, tuulikki.halla(at)uef.fi, puh. 040 7373 904 (suomeksi)

Harri Silvennoinen, tutkijatohtori, harri.silvennoinen(at)uef.fi (suomeksi)

Philip Chambers, nuorempi tutkija, philip.chambers(at)uef.fi (englanniksi)