Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Itä-Suomen yliopiston ja Namibian yliopiston välinen yhteistyö laajenee yhteiskuntatieteisiin

Itä-Suomen yliopisto ja Namibian yliopisto ovat uusineet kumppanuussopimuksensa ja laajentaneet sitä yhteiskuntatieteisiin.

Kumppanuussopimuksen puitteissa myös edistetään Namibian yliopiston yhteiskuntavastuuta sekä Itä-Suomen yliopiston kehitysyhteistyötoimia. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin Namibian yliopiston vararehtorin, professori Kenneth Matengun sekä Namibian Suomen- ja Baltian-suurlähettilään Charles Josobin vieraillessa Itä-Suomen yliopistossa 9.–10.8.2022.

Itä-Suomen yliopiston ja Namibian yliopiston välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet monella eri tieteenalalla. Nyt uusittu kumppanuussopimus tuo yhteistyön piiriin myös yhteiskuntatieteet, joissa yhteistyön keskiössä ovat vanhussosiaalityö, sukupuoleen perustuva väkivalta, jätehuolto ja sosiaalinen yrittäjyys erilaisissa yhteisöissä. Yhteistyötä on jo entuudestaan tehty luonnonvarojen hallinnassa, kasvatustieteissä ja terveystieteissä.

– Yhteiskuntatieteiden saralla alkava yhteistyö voi johtaa uusiin yhteiskunnallisiin innovaatioihin, joita voimme hyödyntää etsiessämme uusia tapoja pitää huolta vanhusväestöstämme, jota ilman emme tulisi toimeen. Voimme oppia toisiltamme. Kumppanuutemme on mainio esimerkki siitä, kuinka yliopistot voivat toimia yhdessä globaalin vastuun edistämiseksi. Kumppanuutemme hyödyttää molempia yliopistoja, tutkimusyhteistyötä sekä ennen kaikkea yliopistoyhteisöjämme, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen toteaa.  

Vararehtori Matengu kommentoi uutta kumppanuussopimusta yhteiskuntatieteissä:

– Tämä kumppanuus sopii hyvin Namibian yliopiston strategisiin tavoitteisiin edistää yhteisön osallisuutta ja yhteiskuntavastuuta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme lanseeranneet uuden yhteiskuntavastuuohjelman, jonka kautta henkilökuntamme jäsenet ja opiskelijat voivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa. Toiminta keskittyy yhteisötoimintaan ja koulutukseen, terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, humanitaariseen apuun, ympäristönsuojeluun sekä tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

Myös suurlähettiläs Josob esitti onnittelunsa kumppanuussopimuksensa uusineille yliopistoille:

– Onnittelen molempia yliopistoja, sillä ne ovat sitoutuneet lisäämään, kehittämään ja levittämään tietojaan ja taitojaan. Nyt tehdyt toimet edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n visioiden toteutumista, ja tavoitteena tulisi olla kumppanin vahvuuksia hyödyntävä kasvu.

Itä-Suomen yliopiston ja Namibian yliopiston välinen opiskelija-, henkilökunta- ja tutkijaliikkuvuus on tärkeä osa yliopistojen välistä kumppanuussopimusta ja siihen on saatu Erasmus+ Global Mobility -rahoitusta. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on paikallisten ja globaalien ongelmien ratkaisemiseen tähtäävä yhteiskehittäminen opetus- ja kulttuuriministeriön Afrikka-toimintasuunnitelman mukaisesti.  

Vierailun aikana vararehtori Matengu ja suurlähettiläs Josob tapasivat myös Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan edustajia tarkoituksenaan kartoittaa mahdollisuuksia entistä tiiviimpään yhteistyöhön kasvatustieteiden alalla. Samalla tarkasteltiin mahdollisuuksia Itä-Suomen ja Namibian yliopistoissa työskentelevien väitöskirjatutkijoiden yhteisohjaukseen sekä yhteisen tohtorikoulun perustamiseen. Vieraat osallistuivat myös Global Innovation Network for Learning and Innovation -verkoston järjestämään tapahtumaan, jossa käsiteltiin opettajankoulutuksen yhteiskehittämistä suomalais-namibialaisessa yhteistyössä.

Vierailun aikana ensi-iltansa sai myös Itä-Suomen ja Namibian yliopistojen yhteiskuntatieteiden laitosten yhteistyönä toteutettu dokumenttielokuva, joka käsittelee ikäsyrjintää koronapandemian aikana. Dokumenttielokuvan tekemistä on rahoittanut Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö osana FinCEAL+ BRIDGES-hanketta, jota hallinnoi suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID. Dokumenttielokuvan tarkoituksena on tehdä näkyväksi ihmisten kokemaa ikäsyrjintää sekä Suomessa että Namibiassa. Hanketta ovat vetäneet professori Janet Anand Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta ja apulaisprofessori Janet Ananias Namibian yliopistosta. Dokumenttielokuva on katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/eREkuNq0nf4

Ihmisiä.
Kuvassa: Professori Janet Anand, kansainvälisten asioiden johtaja Riikka Pellinen, suurlähettiläs Charles Josob, väitöskirjatutkija Natalie Joubert, rehtori Kenneth Matengu, rehtori Jukka Mönkkönen.

Avainsanat