Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

UEFin liput.

Humanististen alojen mentorointiohjelma käynnistyy Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy joulukuussa 2020 humanistisille aloille suunnattu puolivuotinen mentorointiohjelma. Mentorointiohjelman tarjoaa humanististen alojen opiskelijoille ja niiltä valmistuneille tukea omien uratavoitteidensa saavuttamiseen ja lähentää heitä Itä-Suomen alueen työelämätoimijoiden kanssa. Mentorointiohjelma on käynnissä 11.12.2020–31.5.2021 ja se on osa HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanketta (ESR).
Ohjelmaan etsitään mentoreiksi eri aloilla työskenteleviä asiantuntijoita ja yrittäjiä, joiden työssä kieli- ja kulttuurialojen osaamisesta on hyötyä. Ohjelma pitää sisällään kaksi koulutustapaamista sekä vapaamuotoisempaa kokemusten jakamista, tietojen vaihtoa, tukemista ja kannustamista mentoroitavan kanssa.
Mentorointiohjelma on suunnattu Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville, Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille ja Itä-Suomessa työtä hakeville humanisteille, jotka tarvitsevat tukea opintojen jälkeisten uratavoitteiden ja niiden saavuttamiseen liittyvien valintojen selkeyttämiseen. Humanistisiksi aloiksi tässä yhteydessä katsotaan vieraat kielet, suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuurintutkimuksen suuntautumisalat sekä historia. 

Työelämävalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen on nykyiselläänkin tärkeä osa humanististen alojen opiskelijoiden opintopolkua. Mentorointiohjelma on uusi avaus, joka tukee erityisesti ns. generalistitutkintoa suorittavia opiskelijoita, joiden tutkinto mahdollistaa osaamisen suuntaamisen moniin erilaisiin työtehtäviin. Valmistuneille humanisteille mentoroinnista on hyötyä tilanteessa, jossa he etsivät työtä tai harkitsevat nykyisten työtehtävien vaihtamista tai yrittäjäksi ryhtymistä.


Ohjelmaan ilmoittautuminen
Mentoreiden ilmoittautuminen on käynnissä verkossa 16.10.2020 asti. 

Opiskelijoille ja valmistuneille järjestetään ohjelmasta infotilaisuus 18.9.2020 klo 10.15, jonka jälkeen ilmoittautuminen ohjelmaan aukeaa.
Ilmoittautuminen infotilaisuuteen (Zoom-kokous, ilmoittautuminen 17.9. asti)

Ilmoittautuminen mentoroitavaksi (aukeaa 18.9.2020 klo 10.45)

Lisätietoa
Projektipäällikkö Anna Logrén, +358 50 431 7670, anna.logren@uef.fi 
Hankkeen verkkosivut: https://uef.fi/humus