Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEFin liput.

Humanistit aktiiviseen yhteistyöhön työelämän kanssa Itä-Suomen alueella

Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto on ryhtynyt aktiiviseen työelämäyhteistyöhön HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR) -hankkeen aloitteesta. Tavoitteena on luoda pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä humanistisen koulutuksen sekä Itä-Suomen alueen elinkeinoelämän välille. 

Koulutuksen työelämäyhteistyöhön osallistuu lukuvuonna 2020–2021 seitsemän työelämäkumppania: Siun sote, Yle Itä-Suomi, Joensuun Popmuusikot ry, tulkkivälityspalvelu Youpret oy, viestintätoimisto Rookie Communications oy, Karjalan Heili ja vuolukiviesineitä valmistava Hukka Design oy. Yhteistyö pidetään avoimena myös muille toimijoille.

Yhteistyö käynnistyi lokakuun lopulla tapaamisilla, joissa yhteistyökumppanin ja humanistisen osaston henkilökunnan edustajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja ideoimaan yhteistyön sisältöä. Tapaamisissa syntyi paljon konkreettisia ideoita vierailuluentojen, projektitöiden, opinnäytteiden ja tapausopetuksen aihioiksi, mutta myös laajempaa keskustelua työelämän trendeistä ja humanistisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Ensimmäisiä konkreettisia toteutuksia työelämäyhteistyöstä saadaan kevään 2021 aikana. Työ jatkuu niistä saatuja kokemuksia ja tuloksia hyödyntäen.

– Humanistisilla koulutusaloilla on aiemminkin tehty työelämään kytkettyjä opiskelijaprojekteja, työelämäaiheisia opinnäytetöitä ja työharjoitteluita. Työelämäyhteistyö on kuitenkin ollut pitkälti yksittäisten opettajien varassa. Nyt on tarkoitus ottaa hyväksi havaitut toimintamallit laajempaan käyttöön sekä luoda työelämän ja humanistisen koulutuksen välille täysin uusia suhteita, jotta opiskelijalla olisi oppiainetaustastaan riippumatta mahdollisuus päästä kosketukseen työelämän kanssa opintojensa aikana, kertoo projektipäällikkö Anna Logrén

Humanististen alojen opiskelijoiden opintopolut ja uranäkymät ovat verrattain yksilöllisiä. Ne humanistit, jotka eivät valmistu selvään professioammattiin opettajiksi tai kääntäjiksi, voivat työllistyä erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin esimerkiksi kulttuurienvälisen viestinnän pariin, mutta myös monille muille aloille. 

– Opiskelijalle tutkinnon tarjoamat laajat mahdollisuudet voivat joskus tehdä omien urasuunnitelmien kirkastamisesta haastavaa. Humanistisessa koulutuksessa onkin viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota työelämänäkökulmaan muun muassa sisällyttämällä oman osaamisen ja asiantuntijuuden hahmottamista tukeva portfoliotyöskentely osaksi kaikkia tutkintoja.

Aktiivinen työelämäyhteistyö on tärkeä lisä jo tehtyihin ja tekeillä oleviin uudistuksiin koulutuksessa. Se auttaa erityisesti generalisteja löytämään konkreettisia tapoja oman osaamisensa soveltamiseen työelämässä. Toisaalta myös alueen työelämän edustajat saavat yhteistyöstä uutta ja ajantasaista tietoa humanistisen asiantuntijuuden osa-alueista ja sen hyödyntämismahdollisuuksista omalla alallaan. Yhteistyöstä syntyvät oivallukset voivat johtaa tutkimusyhteistyöhön ja uusiin työpaikkoihin Itä-Suomen alueella.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anna Logrén, anna.logren(at)uef.fi, p. 029 445 2025
https://uef.fi/humus