Skip to main content

Refine your search

Oppilaat tekemässä ryhmätehtävää tietokoneen äärellä.

AI education in Finland: Enhancing children’s understanding, critical thinking and creativity through collaborative designing of AI apps

Oppilaat tunnilla.