Tutkimusetiikka

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta on vastuussa koko yliopiston henkilöstö. Yliopisto noudattaa tutkimustoiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia tutkimuseettisiä ohjeita.

Tutustu tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan

Hyvä tieteellinen käytäntö

1. Toimintatapoina rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimuksessa, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
2. Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus tulosten julkaisussa
3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteelliselle tiedolle asettettujen vaatimusten mukaan
5. Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet määritelty ennen tutkimuksen alkamista tai tutkijan rekrytointia
6. Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
7. Hyvä hallintokäytäntö sekä henkilöstö- ja taloushallinto