DMPTUULI: AINEISTONHALLINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka edellyttää aineistonhallintasuunnitelman laatimista tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimusorganisaatioiden lisäksi yhä useammat tutkimusrahoittajat (muun muassa Suomen Akatemia, Horisontti 2020 -ohjelma) vaativat tutkimusaineiston hallintasuunnitelmaa. Aineistonhallintasuunnitelman avulla tutkija voi hahmottaa tutkimusdatan koko elinkaaren, vähentää dataan liittyviä riskejä sekä varmistaa tutkimusaineiston eettisen, turvallisen ja tehokkaan käytön tutkimuksen aikana ja sen jälkeen.

Jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa on syytä selvittää, mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista toteuttaa siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista avoimesti. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta ja datan avaamisesta löydät Open UEF -sivuilta.

Aineistonhallinnan suunnittelun työvälineeksi on kehitetty DMPTuuli, joka ohjeistaa suomalaisia tutkimusorganisaatioita aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa vaihe vaiheelta. Suuntaa-antavia mallivastauksia ja lisäohjeistusta on saatavilla vastausten tueksi. Tutkimusrahoittajat ja organisaatiot voivat viedä DMPTuuliin omia aineistonhallintaa koskevia ohjeistuksiaan, ja näitä ohjeita on syytä noudattaa. Tarvittavan ohjeistuksen voi valita DMPTuulissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista aloittaessa.  DMPTuulissa suunnitelmaa on mahdollista työstää yhdessä kollegoiden kanssa. Valmiin aineistonhallintasuunnitelman voi liittää rahoitushakemukseen haluamassaan muodossa (esimerkiksi docx, pdf).

Luo itsellesi tunnukset ja kirjaudu DMPTuuli-järjestelmään tästä.

Aineistonhallintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimusaineiston:

  • keräämisen menetelmät, käsittely ja metadatan tallennus
  • tekijän- ja käyttöoikeudet
  • tietosuoja ja -turva
  • varmuuskopiointi ja säilytys (ml. pitkäaikaissäilytys)
  • käytettävät ohjelmistot ja tiedostoformaatit
  • avaaminen
  • julkaiseminen
  • jatkokäyttö
  • aineiston suunniteltu tuhoaminen tarvittaessa
  • toimenpiteiden vaatimat resurssit


Hyvä aineistonhallinta edellyttää, että aineisto on kuvailtu (metadata) ja tallennettu siten, että sen avaaminen ja jatkokäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Suunnitelmaa voi täsmentää tutkimushankkeen aikana, mutta tärkeimmät suuntaviivat ja periaatteet tulee miettiä jo ennen projektin alkua. Mikäli et halua laatia aineistonhallintasuunnitelmaa DMPTuuli-ohjelmalla, voit tehdä suunnitelman rahoittajan ja tutkimusorganisaation ohjeiden mukaisesti.

LISÄTIETOJA

opendata[at]uef.fi

No image.

Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
 p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija
Anne Karhapää
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fiTietoasiantuntija
Tomi Rosti
 p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

KATSO MYÖS

UEFin ohjeet aineistonhallintaan Suomen Akatemian hakua varten, UEF

Aineistonhallinnan suunnittelu, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Aineistonhallinnan käsikirja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.