Takaisin

Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op), 2018-2019 Joensuu, Mikkeli, Kemi ja Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neuropsykologian menetelmiä, jotta he voisivat onnistuneesti vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Osallistujat tutustuvat ja kokeilevat käytännössä positiivisen psykologian menetelmiä myönteisten tunteiden vahvistamiseksi ja negatiivisten tunteiden vastaanottamiseksi, vahvuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi, resilienssin vahvistamiseksi ja kohtaamistaitojen parantamiseksi.

Osallistujat saavat koulutukseen liittyvien kokeilujen kautta omakohtaisia kokemuksia, joiden avulla he voivat soveltaa menetelmiä käytännössä.

Osallistujat oppivat positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen perusteet sekä ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamisen vuorovaikutustaitojen opetuksessa.

Koulutuksessa osallistujat saavat myös valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykologisia häiriöitä, ja tukea heidän vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu muodostuu menetelmien omakohtaisista kokeiluista, kirjallisuuteen tutustumisesta, kokeiluiden kirjallisista raportoinneista ja verkkokeskusteluihin osallistumisesta.

Koulutuskokonaisuus sisältää neljä toisiaan tukevaa koulutusjaksoa, jotka voidaan suorittaa myös erikseen.  Koulutusjaksot muodostavat yhdessä oppilaiden voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen vahvistumista tukevan kokonaisuuden, jonka laajuus on yhteensä 10 opintopistettä.
 

  1. Positiivisen psykologian kokeiluohjelma (3 op)
  2. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus (3 op)
  3. Neuropsykologiset haasteet oppilailla (2 op)
  4. Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät opetuksessa (2 op)


Koulutus toteutetaan samansisältöisenä Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Kemissä. Koulutus käynnistyy Joensuussa syksyllä 2018 ja muilla paikkakunnilla alkuvuodesta 2019.


Aikataulut:   Joensuu  |  Mikkeli Kemi Kuopio

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen ja toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opetuksen tukena työskenteleville soveltuville sidosryhmille.

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Soppela
050 590 3766
sanna.soppela@uef.fi

Ilmoittautuminen

Koulutusryhmät ovat täynnä. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20 hlöä/ryhmä. Koulutuksen enimmäisosallistujamäärä on 25 hlöä/ryhmä.

 


 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.