Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Rakentaminen

Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät

Täydennyskoulutus
Ennakoi, vältä ja ratkaise konflikteja eri toimijoiden välisissä hankkeissa ja yhteistyössä ympäristökysymyksissä.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Juridiikka
Päivämäärä:
30.10.2023 - 1.2.2024
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
1798 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kuuluuko työtehtäviisi ympäristöasiantuntijana erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen ja yhteistyön rakentaminen useiden erilaisten toimijoiden välille?

Koulutus on tarkoitettu ympäristöhallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille, jotka tarvitsevat työssään systemaattista lähestymistapaa neuvotteluun, konfliktinratkaisuun, sekä yhteiseen ongelmanratkaisuun. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat ympäristökiistojen dynamiikka, konfliktinratkaisun menetelmät sekä intressipohjaisen neuvottelun sovellukset kiistanalaisissa ympäristökysymyksissä.

Koulutus koostuu kahdesta moduulista. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen. Opintopisteet suorittavien tulee suorittaa koko koulutusohjelma.

Moduuli I: verkko-opetuksena toteutettavat luennot avaavat peruskäsitteitä.

Moduuli II: lähiopetuksena toteutettava taito- ja menetelmäopetus sisältää neuvottelu- ja roolipeliharjoituksia. Harjoituksiin osallistuminen rakentaa osallistujien käytännön valmiuksia ja mahdollistaa kokemusten vaihdon ja vertaisoppimisen ryhmän sisällä. 

OPINTOJAKSOT

Moduuli I
Verkkovälitteiset luennot: Ympäristökonfliktien piirteet ja ratkaisumenetelmät

1. Ympäristökonfliktien piirteet ja dynamiikka
30.10.2023 klo 8.30–12

 • Mistä tunnistan konfliktitilanteen?
 • Ympäristökonfliktien erityispiirteet
 • Mistä ympäristökonfliktit johtuvat?
 • Konfliktien kärjistyminen ja dynamiikka
 • Pitääkö kaikki konfliktit ratkaista tai ehkäistä?
   

2. Konfliktinratkaisu ja neuvottelevat menettelyt
20.11.2023 klo 12–15

 • erilaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien rooli ristiriitaisissa tilanteissa
 • Konfliktinratkaisun perusmallit
 • Neuvotteluteoria konfliktinratkaisun taustalla
 • Ristiriidat monijäsenisissä työryhmissä
 • Tiedon rooli ympäristökonflikteissa
   

3.  Yhteistoiminnalliset menetelmät ja konfliktien ennakointi
11.12.2023 klo 12–15

 • Yhteistoiminnalliset menetelmät ennakoivana konfliktinratkaisuna
 • Konsensusprosessien piirteet ja mahdollisuudet
 • Yhteistoiminnallisten prosessien suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Ulkopuolisen fasilitaattorin tai sovittelijan rooli konfliktitilanteissa
 • Tiedon luotettavuuden parantaminen
 • Orientaatio moduuliin II ja oman kehittämistehtävän muotoileminen

Kouluttaja: HT Lasse Peltonen


Moduuli II
Lähiopetus Helsinki: Käytännön taidot ja menetelmät ympäristökonfliktien ennakoinnissa ja ratkaisussa 31.1. - 1.2.2024 klo 9–16  

Lähijaksolla syvennetään luennoilla käsiteltyjä teemoja ja viedään ne käytäntöön. Taito- ja menetelmäopetus sisältää neuvotteluharjoituksia ja kokemusten vaihtoa ryhmän sisällä. Saat konkreettisia työkaluja neuvottelutilanteisiin valmistautumiseen, sekä konfliktien ennakointiin ja ratkaisemiseen.

Käytännön taidot ja menetelmät - roolipelit ja neuvotteluharjoitukset - vertaisoppiminen ja opitun soveltaminen omaan työhön

 • Harvardin neuvottelumalli
 • Intressien ja vaatimusten ero
 • Neuvotteluun valmistautuminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Tunteet neuvottelussa
 • Kuuntelemisen taito
 • Oman ajankohtaisen haasteen tunnistaminen ja opitun soveltaminen käytännössä
 • Vertaissparraus

Kouluttaja: TkT Jonna Kangasoja

Tavoitteena on tarjota tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa systemaattisesta lähestymistavasta neuvotteluun, konfliktinratkaisuun, sekä yhteiseen ongelmanratkaisuun. Lähijaksolla luennoilla opitut asiat viedään käytäntöön, jolloin menetelmät on helpompi ottaa osaksi omaa työtä.

Koulutus on tarkoitettu ympäristöhallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille, jotka tarvitsevat työssään systemaattista lähestymistapaa neuvotteluun, konfliktinratkaisuun sekä yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Koko ohjelma (moduulit I ja II) 1450,00 € + alv. 24 % 348,00 €, verollinen hinta yhteensä 1798,00 €.

Vain moduuli I 700,00 € + alv. 24 % 168,00 €, verollinen hinta yhteensä 868,00 €.
Vain moduuli II 950,00 € + alv. 24 % 228,00 €, verollinen hinta yhteensä 1178,00 €.
Yksittäiset ½ päivän koulutukset 265,00 € + alv. 24 % 63,60 €  verollinen hinta yhteensä 328,60€.

Laskutusaikataulu:
I moduuli laskutetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. (koko ohjelmaan osallistuville 600,00 € + alv.)
II moduuli laskutetaan koulutuspäivien jälkeen. (koko ohjelmaan osallistuville 850,00 €  alv.)

Poikkeavasta aikataulusta voi sopia erikseen.

HT Lasse Peltonen
TkT Jonna Kangasoja