Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sovhvalla ja kirjoittaa vihkoon

Työyhteisösovittelu -palvelu

Tilauskoulutus ja valmennus
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sattuu usein tilanteita, jotka aiheuttavat loukkaantumista, luottamuksen rikkoontumista ja puhumattomuutta. Syntyy konflikti. Mistä apua tilanteen ratkaisemiseen?
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
-
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Työyhteisösovittelussa sovittelija auttaa konfliktin osapuolia kohtaamaan toisensa ja ohjatun, arvostavan vuoropuhelun kautta purkamaan tunteita, kokemuksia ja tulkintoja, jotka ovat johtaneet konfliktiin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai rankaisuja, vaan tulevaisuutta rakentavaa sovintoa ja työrauhan palautumista. Sovinnon sisällön määrittelevät osapuolet itse siten, että he myös siinä sitoutuvat muuttamaan toimintaansa ja käytöstään.

Aloitteen työyhteisösovittelulle voi tehdä esimies, konfliktin osapuoli tai vaikka työsuojelu. Useissa organisaatioissa työyhteisösovittelu kuuluu varhaisen tuen toimintamalleihin. Työyhteisösovittelu alkaa infotilaisuudella, johon kutsutaan mukaan kaikki konfliktin osapuolet. Prosessi jatkuu luottamuksellisilla yksilökeskusteluilla sovittelijan kanssa. Keskustelujen jälkeen kokoonnutaan ensimmäiseen yhteiseen sovittelutapaamiseen. Joskus sovinto rakentuu kertatapaamisella, joskus tavataan toisen tai kolmannen kerran. Sovinnon ja mahdollisen sopimuksen toteutumista arjessa arvioidaan myöhemmin pidettävällä seurantatapaamisella.

Sovittelun keskeisiä, myös sovittelijan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat mm. luottamus, kuulluksi tuleminen, puolueettomuus, oppiminen, anteeksianto, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen sekä voimaantuminen. Voimaantuminen ja siihen liittyvä helpotus voi olla myös hyvin konkreettinen, jopa fyysinen kokemus: ”Minun on nyt paljon helpompi hengittää.” ”Viime yönä nukuin todella hyvin, paremmin kuin aikoihin!” ”Olen tarmoa täynnä, töihin on nyt helppo tulla.”

Mihin tilanteisiin työyhteisösovittelu sopii? Kiusaaminen ja muu epäasiallinen käyttäytyminen (kuppikunnat, juorut, puhumattomuus). Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet. Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit (esim. piilojohtaminen). Esimiesvallan väärinkäyttö; esim. suosiminen, uhkailu, vuorovaikutusongelmat. Stressi ja työuupumustilanteet. Yhteistyön kehittämisen haasteet. Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen. Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet. Työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyvien epäselvyyksien aiheuttamat ongelmat. Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat.

Teemme tarjouksen asiakkaan tarpeeseen sovitetun palvelun mukaisesti.

Coaching by walking

Coaching by Walking

Henkilökohtainen valmennuspalvelu, joka käydään aktiivisina kävelykeskusteluina metsä- ja rantapoluilla.