Hyppää pääsisältöön
Kaksi naista ja mies neuvottelevat.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op.

Työskenteletkö ohjauksellisessa työtehtävässä julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla? Haluatko täydentää uraohjausosaamistasi? Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää monialaisissa uraohjauksen tehtävissä toimivien ammattilaisten ohjausosaamista ja -asiantuntijuutta. Seuraava koulutus käynnistyy huhtikuussa 2024, ja haku avautuu vuoden 2024 alussa. Haun tarkempi ajankohta ilmoitetaan nettisivuilla 2023 vuoden loppuun mennessä.
smart for good
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Verkko-opetus
Hinta:
2100 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää ohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten uraohjausosaamista sekä asiantuntijuutta. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija aiemman koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta;

  1. kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella
  2. hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön
  3. pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä ja
  4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004; 20 a §).

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja verkkototeutus mahdollistaa sujuvan opiskelun työn ohessa ja osallistumisen paikkakunnasta riippumatta. Koulutus rakentuu suurryhmän ja ohjattujen pienryhmien työpajoista ja -opetuksesta zoom:ssa sekä aloitus- ja päättöseminaareista, joihin voi osallistua etänä tai lähinä. Näiden lisäksi opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja digitaalisiin oppimateriaaleihin. 

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  • Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  • Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  • Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  • Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  • Kehittämishanke (7 op)
  • Uraohjaajaksi kasvaminen (3 op)

Tietoja opinnoista