Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Työnohjausta

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op.

Erikoistumiskoulutus
Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää, syventää ja täydentää monialaisissa ohjaustehtävissä, julkisella, kolmannella ja yksityisellä sektorilla toimivien ammattilaisten uraohjausosaamista ja -asiantuntijuutta. Uusi koulutushaku avautuu syksyllä 2024 ja koulutus käynnistyy vuoden 2025 alussa!
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Verkko-opetus
Hinta:
2100 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää ohjauksen tehtävissä julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla toimivien monialaisten ammattilaisten uraohjausosaamista sekä asiantuntijuutta. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija aiemman koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

  1. kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella
  2. hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön
  3. pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä ja
  4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004; 20 a §).

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden. Verkkototeutus mahdollistaa sujuvan opiskelun työn ohessa ja osallistumisen paikkakunnasta riippumatta. Toteutus etenee suurryhmän ja pienryhmien tapaamisina zoom:ssa sekä aloitus- ja päättöseminaareista, joihin voi osallistua joko etänä tai lähinä (hybriditoteutus). Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti verkkoluentoihin ja oppimateriaaleihin pohjautuvien oppimistehtävien ja kehittämishankkeen parissa, joissa näkökulma kiinnittyy mm. uraohjauksen ammattikäytänteisiin, käyttöteoriaan ja ohjauspalveluiden toteutukseen, laatuun ja vaikuttavuuteen, elinikäisen ohjauksen tulokulmasta.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  • Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  • Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  • Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  • Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  • Kehittämishanke (7 op)
  • Uraohjaajaksi kasvaminen (3 op)