Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuori ja aikuinen ohjaustilanteessa

Työurat muuttuvat – uraohjauksen erikoistumiskoulutus tukee ohjaustyön ammattilaisten osaamisen kehittymistä

Uraohjauksen muutoksiin liittyvää osaamisen tukemista varten käynnistettiin syksyllä 2018 ensimmäinen yliopistollinen Uraohjauksen erikoistumiskoulutus. Sitä koordinoi Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Koulutus on päättymässä helmikuussa 2020. Koulutukseen osallistui 53 uraohjauksen parissa työskentelevää asiantuntijaa. Työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus kehittää uraohjauksessa työskentelevien osaamista ja edistää heidän jatkuvaa oppimistaan.

Uusi koulutus käynnistyy 31.1.2020 yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja koulutuksen aloittaa 23 uraohjauksen parissa työskentelevää asiantuntijaa.

Erikoistumiskoulutus on tarjonnut opiskelijoille uraohjaustyön tueksi työvälineitä, näkökulmia, syventynyttä ymmärrystä ja osaamista. Koulutuksessa on muun muassa pohdittu uraprosesseja ja niiden tukemista muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kehitetty ohjausvuorovaikutusta.

Opiskelijoilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista:
”Koska en ole tehnyt uraohjausta kovin paljon ennen koulutusta, koulutus siirsi osaamiseni aivan uudelle tasolle.”
”Olen oppinut valtavasti, etenkin asioita, joita en ole päässyt työelämässä kokemaan. Ammatillinen identiteettini on loksahtanut uuteen asentoon, josta olen kiitollinen.”

Ohjauksen koulutuksen yliopisto-opettaja Päivi Rosenius kertoo, että uraohjaus mielletään usein yhä vain opinto-ohjaajan työksi.

– Totta on, että uraohjauksella on Suomessa pitkät perinteet erityisesti nuorten koulutusvalintojen ja tulevaisuuden rakentamisen tukemisessa. Ohjaustyön kenttä on kuitenkin aina ollut tätä huomattavasti laajempi, eivätkä kaikki ohjaustyötä tekevät tarvitse opinto-ohjaajan kelpoisuutta.

Ohjauskoulutusten kirjo on Suomessa hyvin monimuotoinen, ja kentällä toimii yhä kasvava joukko yksityisiä palveluntarjoajia. Uraohjauksen osaamisen tukemisesta ja asiantuntijuudesta on käyty vilkasta keskustelua. Uraohjauksen erikoistumiskoulutus vastaakin nyt tarpeeseen yhteiselle syventävälle ja laaja-alaiselle uraohjauskoulutukselle.

Perjantaina 31. tammikuuta pidetään Näkökulmia uraohjauksen toimintaympäristöön ja asiantuntijuuteen, yhteiskunnallisessa ja työelämän muutoksessa -seminaari Helsingin yliopiston tiloissa (Unioninkatu 35, Auditorio 116 klo 11.45–16). Siellä ensimmäisen koulutuksen päättävät ja uuden koulutuksen aloittavat opiskelijat kohtaavat uraohjauksen ajankohtaisen teeman äärellä.

Haastattelupyynnöt ja lisätietoja:
Yliopisto-opettaja Päivi Rosenius, ohjauksen koulutus, Itä-Suomen yliopisto, paivi.rosenius(at)uef.fi, p. 050 359 1434