Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Terveysliikunnan aineopinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Verkko-opetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveysliikunnan aineopinnoissa tarkastellaan pääpiirteissään elimistön metabolisia ja biokemiallisia tapahtumia, joihin liikunnan terveyttä edistävä vaikutus perustuu sekä aivoterveyden neurobiologisia mekanismeja. Lisäksi opinnoissa perehdytään tavallisimpiin verenkierto- ja hengityselimistön
toimintakyvyn mittausmenetelmiin, niiden periaatteisiin ja toteutukseen liikuntaneuvonnan perustana sekä potilastyössä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikuntasuositukset, osaa soveltaa niitä ja suunnitella terveyttä edistäviä ja turvallisia liikuntaohjelmia eri-ikäisille pitkäaikaissairaille
ajantasaista tutkimusnäyttöä hyödyntäen.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista 

  • 4429404 Elimistön säätelyjärjestelmät 6 op
  • 4429403 Ruoansulatus ja aineenvaihdunta 4 op
  • 4445623 Liikuntafysiologia ja endokrinologia 6 op
  • 4445622 Kuormitusfysiologia 6 op
  • 4445625 Liikuntasuositukset eri sairauksille 5 op
  • 4445624 Liikunta ja aivoterveys 4 op
  • 4445621 Biomekaniikan perusteet ja käyttösovellutukset (3-)4 op

Suoritustapa: Opintojaksoja voi opiskella kokonaan etänä tai verkko-opintoina omalta kotipaikkakunnalta käsin lukuunottamatta Kuormitusfysiologia -opintojaksoa, johon sisältyy lähiopetusta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Terveysliikunnan aineopintopihin 35 op kuuluu seitsemän (7) jaksoa. Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöihin tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista 

Suoritustapa: verkko-opinnot. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin sisältyy aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä) ja lähiopetusta Kuormitusfysiologia -opintojaksolla.

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -verkko-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettaville opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2023 alkaen. Katso yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat opintojaksojen tiedoista.