Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Suomen kieli oppijan näkökulmasta, verkkokurssi, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
10 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
150 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Avoimen yliopiston kautta opintoihin osallistuvien ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

Kokonaisuuden menestyksekäs suorittaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa (EVK:n taitotaso B2-C1, jos äidinkieli ei ole suomi). Opintokokonaisuutta ei ole tarkoitettu suomen kielen kurssiksi.

Mikäli olet kiinnostunut suomen kielen alkeiden opiskelusta, on Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa suomen kielen opintojaksoja, joista voit lukea lisää sivuiltamme. Opintojaksot on suunnattu tilapäisen suojelun statuksen omaaville henkilöille.

Jos äidinkielesi on muu, kuin suomi ja hallitset jo hyvin suomen kielen perusteet, niin suosittelemme opintokokonaisuutta Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille 25 op . Opinnot edellyttävät kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Sisältö: Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen; suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä; verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö; kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä 30 op -opintokokonaisuuteen.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;

- hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;

- tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;

- osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;

- ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;

- osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Arvosteluperusteet:

Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy oppimistehtävien perusteella.

Opintojakso ajoittuu syyslukukauteen.

Opintojakso on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opintojakso on aikataulutettu.

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen) myös opintokokonaisuuden tiedot.

Oppimateriaalit:

1) Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali. 
2) Luennoilla ja Moodlessa mainittu kirjallisuus.
3) Opiskelijoiden itse valitsema S2-oppimateriaali.

Suoritustavat:

Luento- ja harjoituskurssi verkkoympäristössä: luentoja verkossa 24 t; ohjattuja harjoituksia verkossa 18 tuntia ja välikokeet, oppimistehtäviä Moodlessa, oppimisportfolio ja muuta itsenäistä työskentelyä yhteensä 208 t.

Opintojakso ajoittuu syyslukukauteen. Opintojakso on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opintojakso on aikataulutettu. Opetus alkaa 11.9.2023.

Syksyn S2-opintoinfo järjestetään ti 29.8.23 klo 16:30-18 Teamsissa. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista. Liity tapaamiseen tästä linkistä. Tervetuloa mukaan!

Katso myös  tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;
  • hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;
  • tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;
  • osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;
  • ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;
  • osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Avoimen yliopiston kautta opintoihin osallistuvien ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Itä-Suomen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille S2-opinnot ovat vapaa sivuaine (1.1.2021 lähtien).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Voit katsoa opintojakson tarkemman aikataulun Pepin opinto-oppaasta.

Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje:

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yhden ilmoittautumispalvelusta ja toisen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-09-13 15:00