Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille- perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnot edellyttävät suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Opintojaksoilla perehdyt suomen kieleen ja kulttuuriin monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Opinnot auttavat sinua kommunikoimaan luontevasti suomeksi tavallisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Lisäksi tutustut monipuolisesti Suomen historiaan, suomalaiseen kirjallisuuteen ja yhteiskuntaan. Opit myös kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja korjaamaan tekstien kieliasua. Opintokokonaisuuden opinnot tulee suorittaa neljän lukukauden (2 vuotta) aikana.

Opintojen suorittaminen edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa!

Perusopintojen pakolliset opinnot (15 op):

2132809 Suomen peruskielioppi (5 op)

2132810 Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito (5 op)

2132813 Yhteiskunta- ja viestintätaidot (5 op)

Perusopintojen valinnaiset opintojaksot (10 op):

2132812 Suomen maantuntemus (5 op)

2122116 Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (7 op)

  • tai erillisinä opintojaksoina: 2122116a Suomalaisen kirjallisuuden historia (3 op) 2122116b Suomalaisen kirjallisuuden klassikot (4 op)

2124906 Finnish Music Traditions (5 op)

2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit (5 op)

2132919 Kontrastiivinen kielioppi (5 op)

FH00CX68 Finnish Folk Culture (5 op)

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, verkkokurssi ja kirjallisuustentit.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu suomen kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Opintoihin hakeminen:

Edellytyksenä on suomen kielen perusteiden hyvä hallinta. Opintoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tarkemmat ohjeet Ilmoittaudu koulutukseen-kohdassa.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille-opintokokonaisuudessa on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit pyytäen sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

HAKUOHJEET:

Hakuaika: 1.8. klo 9.00 - 16.8.2023 klo 15.00

Edellytyksenä opintoihin on suomen kielen perusteiden hyvä hallinta. Opintoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 1.8. klo 9.00 - 16.8.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi.

Opintojakson suoritettuaan

• opiskelija osaa suomen kielen terminologian ja hallitsee sekä muoto- että lauserakenteen perusasiat ja erityispiirteet.

• opiskelija kykenee analysoimaan suomenkielisiä rakenteita.

• opiskelija oppii tunnistamaan selvimmät vieraiden kielten vaikutteet.

Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, äidinkieleltään muuta kuin suomea puhuvat.

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (ilmoittautumis- ja maksulinkit pyydetään koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Löydät Pepin opinto-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

HAKUOHJEET:

Hakuaika: 1.8. klo 9.00- 16.8.2023 klo 15.00

Edellytyksenä opintoihin on suomen kielen perusteiden hyvä hallintaHaku opintoihin tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella 1.8. klo 9.00- 16.8.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi