Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiaalipsykologian perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu, Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalipsykologian opinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiaalipsykologiaa voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme. Tutustu myös sosiaalipsykologian opiskelija Anniina Huttusen opiskelijatarinaan.

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilön minuuden kehittyminen suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaaliset ehdot, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminta, yhteiskunnallisten käsitysten ja poliittisen sosiaalipsykologian teemat sekä visuaaliset menetelmät.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa sosiaalipsykologiasta perusopinnot 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipsykologian opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perus- ja aineopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina. Opinnot aloitetaan perusopinnoista.

Tästä linkistä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan sosiaalipsykologian opiskelusta Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 13.9.–5.11.2023. Opintojakso on alkanut, järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Ryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vuorovaikutus 5 op, verkkokurssi 1.11.–13.12.2023, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 19.10.2023. HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 25.10. saakka.

Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op, verkkokurssi 17.1.–18.3.2024, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 4.1.2024.

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojaksot Sosiaalipsykologian perusteet, Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet ja Minuus, mielenterveys ja identiteetti ovat monimuotoisia, aikataulutettuja verkkokursseja ja opintojaksot sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa ainoastaan syys- tai kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojaksot Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin suoritetaan kirjallisuuden verkkotenttinä. Vaihtoehtoisia tenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudelle. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Mikäli suunnittelet opintoja tutkintotavoitteisesti ja aiot hakea avoimen yliopiston väylän kautta yhteiskuntatieteiden kandidaatti + maisteri koulutukseen Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle, on suositeltavaa että aloitat opinnot avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon tutkintorakanteen mukaisesti monitieteisellä Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuudella. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus koostuu sosiaalipsykologian, sosiaalipedagogiikan ja sosiologian opintojaksoista. Tämä on vain suositus ja hakukelpoisuuden saa myös suorittamalla sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op. Tutustu tutkintorakenteeseen opinto-oppaassa. Lue lisää väyläopiskelusta avoimessa yliopistossa nettisivuiltamme.

Suositeltavaa on, että perusopinnot aloitetaan Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Sosiaalipsykologian opintoja on mahdollista jatkaa avoimessa yliopistossa aineopintoihin (35 op).

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osa opintojaksoista on aikataulutettuja, osan voi suorittaa joustavasti oman aikataukun mukaan.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti. Huomioi erityisesti viimeinen ilmoittautumispäivä.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.