Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiaalipsykologian aineopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilön minuuden kehittyminen suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaaliset ehdot, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminta, yhteiskunnallisten käsitysten ja poliittisen sosiaalipsykologian teemat sekä visuaaliset menetelmät.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa sosiaalipsykologiasta perusopinnot 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipsykologian opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perus- ja aineopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina. Opinnot aloitetaan perusopinnoista.

Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipsykologian teoreettiset lähestymistavat 1 5 op, verkkotentti syksy 2023

Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi 5 op, verkkokurssi 31.1. – 24.3.2024, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 18.1.2024

Johtamisen sosiaalipsykologia 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Mieli(kuvat) ja yhteiskunta 5 op, luentokurssi tai essee 18.3.2024 - 31.5.2024 ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 8.3.2024 (huom! päivitetty tieto 21.6.)

Ohjaus ja neuvonta 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi 18.9. - 11.12. ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 8.9.2023 (huom! päivitetty tieto 13.6.)

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja sekä aikataulutettuja opintojaksoja. Suorittamistapoja ovat opintojaksosta riippuen luentojen ja / tai kirjallisuuden verkkotentit ja erilaajuiset ja -tyyppiset kirjalliset tehtäviä. Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustu opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osa opintojaksoista on aikataulutettuja, osan voi suorittaa joustavasti oman aikataukun mukaan.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti. Huomioi erityisesti viimeinen ilmoittautumispäivä.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.