Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ranskan osaaminen on eduksi kansainväliselle uralle pyrkiville, esimerkiksi kaupassa, hallinnossa, kehitysyhteistyössä tai eri EU-tehtävissä. Ranskan opinnot sopivat kirjallisuuden ja muiden taideaineiden ja kansainvälisen politiikan tai lakitieteen opiskelijoille. Aineenopettajaksi opiskelevalle opinnot tarjoavat toisen opetettavan kielen pätevyyden. Ranskan taitoja voit hyödyntää myös kääntäjän tai tulkin uralla.

Perusopinnoissa harjoittelet ranskankielisten tekstien lukemista, kirjoittamista ja ranskan ääntämistä. Opinnot auttavat sinua ymmärtämään ranskan kielen rakenteet. Lisäksi tutustut Ranskan yhteiskuntaan, kulttuuriin ja nykykirjallisuuteen.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Lähiopetukseen osallistuvien suoritustapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, tentit ja kuulustelut ja esseet. Opintojaksot voidaan suorittaa etänä vastuuopettajan päätöksellä. Etäsuoritustavat koostuvat itsenäisistä suoritustavoista. 

Opetuskielenä on ranska.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Opintokokonaisuudelle myönnetty opiskeluoikeusaika Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on kaksi vuotta (4 lukukautta).

Tutustu ranskan kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Aikataulut koskevat lähiopetusta. Itsenäiset suoritustavat mukailevat lähiopetuksen aikataulutusta. Opintokokonaisuuden opinnot tulee suorittaa neljän lukukauden (2 vuotta) aikana.

Ranskan perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • 2132524 Johdanto ranskan opintoihin 2 op Yksi valintamenettelyistä ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin on tämän opintojakson hyväksytty suoritus. Tämä opintojakso on avoinna kaikille kiinnostuneille, eikä vaadi myönnettyä opiskeluoikeutta ranskan perusopintoihin.
 • 2132519 Ranskan ääntäminen 3 op 
 • 2132520 Ranskan kielioppi 1 5 op
 • 2132526 Johdanto romaaniseen kielitieteeseen 3 op
 • 2132504 Kirjallinen esitys (ranska) 4 op 
 • 2132505 Käännös suomi-ranska 1 3 op 
 • 2132515 Käännös ranska-suomi 1 3 op 
 • 2132525 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus 4 op 
 • 2132523 Ranskan kulttuuri 3 op 

HUOM. ranskan kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen muille kuin Johdanto ranskan opintoihin-opintojaksoille tapahtuu pyytämällä koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

Hakumenettely:

Itä-Suomen yliopiston ranskan kielen ja kulttuurin oppiaineen opetukseen avoimen yliopiston kautta otettavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu. Opiskelijat valitaan suorittamaan ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoja avoimen yliopiston opintoina Johdanto ranskan opintoihin -kurssin, ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan kielen opintojen perusteella.

1. Haku Johdanto ranskan opintoihin -kurssin perusteella: Ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin sisältyvä opintojakso 2132524 Johdanto ranskan opintoihin järjestetään 1. periodissa. Opinto-oikeuden ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin voi saada hyväksytyn loppukokeen perusteella.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa opintojakson ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumislinkki löytyy hakukohteen välilehdeltä sekä opintojakson ilmoittautumistiedoista.

2. Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella: Avoimen yliopiston ranskan kielen opinto-oikeuden voi saada ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum laude approbaturin tai saanut IB- tai EB-tutkinnossa vastaavan arvosanan. Ylioppilaskirjoitusten tulosten ei tule olla 10 vuotta vanhempia.

3. Haku aiempien opintojen perusteella: Avoimen yliopiston ranskan kielen opinto-oikeutta voi hakea aiempien opintojen perusteella, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • hakija on suorittanut kielikeskuksen järjestämän Ranska 3-opintojakson vähintään arvosanalla 4 tai Ranska 4-opintojakson.
  • hakija on suorittanut ranskan perusopintoja vähintään 10 op toisessa yliopistossa.
  • hakija on muulla tavoin omaksunut ranskan kielen taitoja, jotka vastaavat vähintään taitotasoa B1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

Ylioppilastutkinnon tai aiempien opintojen perusteella opinto-oikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ohjeet Opintopolun hakukohde -välilehdellä sekä Avoimen yliopiston koulutushakusivustolla alempana.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

Vastaava info järjestetään marraskuun haussa ranskan kielen opintoihin hakeneille (aikataulu ilmoitetaan myöhemmin).

Lue sivuiltamme ranskan opiskelijamme Pauliinan opiskelijatarina.

HAKUOHJEET

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024, haku Johdanto ranskan opintoihin -opintojakson perusteella

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00 - 30.8.2023 klo 15.00.

Hakeminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa opintojakson ilmoittautumisaikana. Pääset ilmoittautumaan opintojaksolle hakukohteen linkistä. Loppukoe järjestetään 12.9.2023 klo 11-12. Opintojakson tehtävät tulee olla palautettuina ennen loppukoetta.

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024. ELOKUUN 2023 haku ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00-16.8.2023 klo 15.00.

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024. MARRASKUUN 2023 haku ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella

Hakuaika: 17.11.2023 klo 9.00-30.11.2023 klo 15.00.

Hakeminen:

ELOKUUN HAKU: Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla1.8.- 16.8.2023 klo 15.00 mennessä mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Sen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

1.–16.8.2023 järjestettävän haun valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 31.8.2023.

MARRASKUUN HAKU: Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla 17.11.-30.11.2023 klo 15.00 klo 15.00 mennessä mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Sen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

17.–30.11.2023 järjestettävässä haun valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 15.12.2023.

VAPAAMUOTOISEN HAKEMUKSEN OHJEET:

Jos ranskan kielen opinto-oikeutta haetaan ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hakemus tehdään avoimeen yliopistoon.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

· päiväys

· hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

· mitä opinto-oikeutta haetaan

· millä perusteella

· selvitys aiemmista opinnoista

· antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakemuksessa ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.

Kieli- ja viestintätaidot

Ranskan kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

• Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

• Tuntee ranskankielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä

• Osaa tuottaa englannin kielen äänteet ja tunnistaa puhefunktiot.

Sisältötaidot

Ranskan kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

• Tuntee ranskan kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä

• Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä

• Tuntee Ranskan kulttuurin, sekä 1900- ja 2000-luvun kirjallisuuden historian pääpiirteet.

Ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Ilmoittaudu opintojaksolle Johdanto ranskan opintoihin Jatkuvan oppimisen sivuilla tai Opintopolussa. Ilmoittautuminen lopuille opintokokonaisuuden opintojaksoista tehdään lukukausittain sen jälkeen, kun opiskeluoikeus kokonaisuuteen on myönnetty (maksulinkit koulutussihteeriltä).

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus
Kellonajasta riippumaton

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Pepin opinto-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Kampus: Joensuu.

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

Ranskan kielen opintoinfo marraskuun haussa paikan saaville opiskelijoille järjestetään vuodenvaihteessa. Lisätietoa tästä laitetaan valituille opiskelijoille.

muu

ranska

Ilmoittaudu

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024. ELOKUUN 2023 haku ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla 16.8.2023 klo 15.00 mennessä mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Sen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

1.–16.8.2023 järjestettävän haun valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 31.8.2023.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet:

Jos ranskan kielen opinto-oikeutta haetaan ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hakemus tehdään avoimeen yliopistoon.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

· päiväys

· hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

· mitä opinto-oikeutta haetaan

· millä perusteella

· selvitys aiemmista opinnoista

· antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakemuksessa ilmoitetun

sähköpostiosoitteen kautta.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.

Ilmoittaudu

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024. MARRASKUUN 2023 haku ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla 30.11.2023 klo 15.00 klo 15.00 mennessä mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Sen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

17.–30.11.2023 järjestettävässä haun valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 15.12.2023.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet:

Jos ranskan kielen opinto-oikeutta haetaan ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hakemus tehdään avoimeen yliopistoon.

Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

· päiväys

· hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

· mitä opinto-oikeutta haetaan

· millä perusteella

· selvitys aiemmista opinnoista

· antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakemuksessa ilmoitetun

sähköpostiosoitteen kautta.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.

Ilmoittaudu

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2023-2024, haku Johdanto ranskan opintoihin -opintojakson perusteella

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-01 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-08-30 15:00