Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

palliatiivinen-hoito

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Palliatiiviinen lääkehoito 6 op

Geriatrisen kliinisen farmakologian 20 op -osa-alue
smart for good
  • Lääkeala
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
1.12.2021 -
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
680,76 € (alv 24%)

Palliatiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. WHO:n arvion mukaan muita kroonisia sairauksia kuin syöpää sairastavien osuus palliatiivisen hoidon potilaista on 60 %. Palliatiivinen hoito on moniammatillista toimintaa. Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hallita palliatiivisen hoidon perusteet ja tarvittaessa konsultoida palliatiiviseen hoitoon erikoistuneita yksiköitä. (Palliatiivinen hoito ja saattohoito, Käypä hoito - suositus) 

Palliatiivinen lääkehoito - osa-alue antaa osaamisen palliatiivisen lääkehoidon toteutukseen, käytettäviin valmisteisiin sekä etenkin potilaan ja omaisten kohtaamiseen palliatiivisessa hoidossa. Lisäksi aluessa käsitellään isona osana kipua ja sen eri hoitomenelmiä saattohoidossa.

Palliatiivinen lääkehoito 6 op
- Palliatiivinen ja -saattohoito 1 op
- Palliatiivinen lääkehoito 3 op
- Kipu ja kivunhoitomenetelmät 2 op
 

Koulutuksen voi suorittaa 6 op kokonaisuutena tai osana Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutusta.

 

Mihin tarpeisiin geriatrisella kliinisen farmasian osaamisella vastataan?

”Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo noin 50 000. Ennusteen mukaan vuonna 2065 yli 90-vuotiaita on jo 190 000.”

”Lääkeinformaatioverkoston (2019) mukaan käytössä olevat ja kokeillut apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon väliset yhteistyömallit keskittyvät lääkehoitojen arviointiin, lääkeneuvontaan ja pitkäaikaishoitojen seurantaan.”

”Rationaalista lääkehoitoa voidaan edistää tunnistamalla lääkkeen käyttäjien tarpeita sekä niitä palveluja, joilla tarpeisiin voidaan vastata. Tätä varten olisi hyödyllistä lisätä vuoropuhelua eri lääkehuollon ja -hoidon toimijoiden, kuten apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.”

”Yhteistyömallit ovat kehittyneet hitaasti ja laajuus vaihtelee alueellisesti.”

Lähde: Mikä lääkkeissä maksaa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:19. Valtioneuvoston kanslia Helsinki 2021.  

Jatkuva oppiminen verkkosivut
6 op *Koulutuksen voi suorittaa 6 op kokonaisuutena tai osana Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutusta.

Farmaseutit, proviisorit, sairaanhoitajat

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen on non-stop. Koulutuksen aloituspäivät ovat aina kuun 1. ja 15. päivä.

Suomi

549 € + Alv 24 %, verollinen myyntihinta 680,76 €.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Suunnittelija

Profiilikuva: Jonna-Carita Kanninen

Kanninen, Jonna-Carita

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri