Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen lukee kirjaa sängyllä maaten

Nepsy-lasten ja -nuorten ohjaaminen harrastuksissa

Täydennyskoulutus
Harrastusten ohjaajille suunnattu tiivis ja käytännönläheinen koulutus neuroepätyypillisyydestä ja sen huomioimisesta harrastustoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Laajuus:
2 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
186 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Miten harrastuksen ohjaajana tai opettajana voit ennakoida ja tukea nepsy-piirteisiä lapsia ja nuoria harrastusryhmissäsi? Mitä neuroepätyypillisyys on ja miten sellaiset piirteet näkyvät lasten ja nuorten toiminnassa ja käyttäytymisessä? Miten vuorovaikutusta voisi kehittää näissä tilanteissa? Entä millaisia tukikeinoja voi kokeilla eri tilanteisiin?

Konkreettisia työvälineitä, asiantuntijaluentoja ja vertaistukea tarjoava koulutus koostuu kahdesta ryhmätapaamisesta (Teams), itsenäisestä ja interaktiivisesta opiskelusta eLearn-oppimisympäristössä sekä käytännön kokeilusta omassa harrastusryhmässä.

Koulutus koostuu seuraavista osista:

1. Millainen on suhteesi nepsyihin?
2. Neuropsykiatriset haasteet
3. Vuorovaikutus ja vahvuudet
4. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
5. Vuorovaikutuksen tuki osana inklusiivista harrastustoimintaa
6. Inklusiivinen harrastustoiminta
7. Kokeilutehtävä ja hyvien käytäntöjen jakaminen


Kouluttajat:
Anita Puustjärvi, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja (videoluennot)
Arttu Puhakka, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen valmentaja (videoluennot)
Aila Kinnunen, Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan opiskelija, kuvataideohjaaja

Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi ja se toteutetaan kokonaan verkkototeutuksena. Webinaarit voi katsoa myöhemmin tallenteilta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opit neuroepätyypillisyydestä (esim. ADHD ja autismikirjon piirteet) ja siitä, miten tällaiset piirteet näkyvät lasten ja nuorten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Opit, mitkä ovat tyypillisimmät tuen tarpeet, ja miten näitä voidaan huomioida harrastustoiminnassa.

Koulutuksen aikana saat valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykologisia haasteita, ja opit, miten voit tukea heidän vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Pääset myös kokeilemaan sisältöjen ja työkalujen soveltamista omaan työhön harrastuksen ohjaajana.

Lasten ja nuorten harrastusohjaajat ympäri Suomen

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/.

Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi