Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot, monimuoto-opinnot, lv. 2023-2024 (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HUOM! Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot on suoritettavissa 31.7.2024 saakka, jonka jälkeen kokonaisuus jää tauolle avoimen yliopiston tarjonnasta.

Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan monipuolisesti viestinnän ja median tutkimukseen, alan keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintokokonaisuudessa käsitellään aihepiiriin liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä sekä tarkastellaan analyyttisesti ja kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä. Mediaa hahmotetaan niin globaalina ilmiönä kuin osana jokapäiväistä ympäristöä.

Mediakulttuuri ja viestintä -perusopinnot suoritetaan tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Opinnot suoritetaan kunkin opintojakson kohdalla erikseen ilmoitetulla tavalla. Opintokokonaisuuteen kuuluu luentokursseja, esseesuorituksia ja kirjatentti. Opinnot on suositeltavaa aloittaa toisessa periodissa luentokurssilla Viestintä kulttuurisena ilmiönä. 

Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan monipuolisesti viestinnän ja median tutkimukseen, alan keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintokokonaisuudessa käsitellään aihepiiriin liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä sekä tarkastellaan analyyttisesti ja kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä. Mediaa hahmotetaan niin globaalina ilmiönä kuin osana jokapäiväistä ympäristöä.

Mediakulttuuri ja viestintä -perusopinnot suoritetaan tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Opinnot suoritetaan kunkin opintojakson kohdalla erikseen ilmoitetulla tavalla. Opintokokonaisuuteen kuuluu luentokursseja, esseesuorituksia ja kirjatentti. Opinnot on suositeltavaa aloittaa toisessa periodissa luentokurssilla Viestintä kulttuurisena ilmiönä.

Opintojen rakenne

Perusopintoihin kuuluvat opintojaksot:

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Tutustu mediakulttuurin ja viestinnän perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Perusopinnot suorittanut opiskelija osaa viestinnän, joukkoviestinnän ja median tutkimuksen keskeiset käsitteet ja kykenee tunnistamaan alan tutkimuksen kehityslinjojen pääpiirteet. Opiskelija osaa muodostaa yleiskuvan mediasta sekä kykenee erottelemaan siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä. Lisäksi hän kykenee arvioimaan mediaa ja siihen liittyviä teknologioita osana jokapäiväistä ympäristöään. Opintokokonaisuus tukee medialukutaidon ja merkityksenannon kehittämistä sekä tarjoaa valmiuksia oman kuormittuneisuuden hallintaan media ja informaatiotarjonnan keskellä.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Päiväopetus
Kellonajasta riippumaton

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Suomi