Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

kanninen_jc

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

LHKA erityispätevyyskoulutus 20 op

Entistä syvällisempi näkökulma lääkehoidon arviointien tekoon sekä varmuutta vaikeiden lääkehoitokokonaisuuksien hallintaan.
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan!
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
  • Lääkeala
Laajuus:
20 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
2044,76 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

ASIANTUNTIJASTA LHKA-​ERITYISPÄTEVÖITYNEEKSI

Koulutuksen käytyäsi osaat:

  • Kliinistä farmasiaa entistä kokonaisvaltaisemmin
  • Poimia yhä syvällisemmin monilääkityn potilaan lääkehoidosta kliinisesti merkittävimmät lääkitysmuutosehdotukset lääkärin päätöksenteon tueksi
  • Edistää dialogin syntyä sekä moniammatillista työskentelyä toimipaikassa

LHKA erityispätevyyskoulutus 20 op
- LHA-asiantuntijoille

LHKA Training 7 op
- Onnistunut dialogi ja moniammatillinen - yhteistyö 1 op
- Asiakkaan/potilaan haastattelu  1op
- Lääkitysmuutosehdotuksien koostaminen ja dokumentointi 1 op
- Tietokannat ja niiden tulkinta 1 op
- LHKA-potilastapauksien käytännön toteutus (5 kpl) 3 op
 
Turvallisen lääkehoidon toimintakulttuuri 5 op
- Lääkitysturvallisuus terveydenhuollossa 1op
- Riskienhallinta terveydenhuollossa 2 op
- Lääkitysturvallisuuden kehittäminen 2 op

Geriatrinen kliininen farmakologia 7 op
- Deprescribing ja potilastapaukset 1 op
- Laboratorioarvojen kliininen tulkinta 1 op
- Pitkäaikaissairauksien lääkehoito 5 op
     - Munuaisten vajaatoiminta
     - Sydän ja verisuonisairaudet
     - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset    sairaudet
     - Diabetes
     - Psykiatriset sairaudet
     - Tules

Potilaan lääkehoitoon sitoutuminen 1 op

Koulutuksen käytyäsi osaat:

  • Kliinistä farmasiaa entistä kokonaisvaltaisemmin
  • Poimia yhä syvällisemmin monilääkityn potilaan lääkehoidosta kliinisesti merkittävimmät lääkitysmuutosehdotukset lääkärin päätöksenteon tueksi
  • Edistää dialogin syntyä sekä moniammatillista työskentelyä toimipaikassa

LHA-asiantuntijoille

Verkkokoulutus

1 649 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2 044,76 €.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Laskutus tapahtuu neljässä erässä, 412,25 € + alv 24 %, verollinen hinta 511,19 € / erä. Ensimmäinen erä laskutetaan opinto-oikeuden alkamisen jälkeen ja 3 seuraavaa erää 4 kuukauden välein.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 30 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistuminen keskeytetään koulutuksen alkamisen jälkeen, ei jo laskutettuja eriä palauteta ja lisäksi peritään 30 % jäljellä olevan koulutuksen hinnasta. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Suomi
LHKA koulutuskokonaisuuden aikataulu.
Koulutuskokonaisuuden aikataulu