Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Kvantitatiivinen tutkimus 1, monimuoto-opetus, syksy 2023

smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus, Monimuoto
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Kvantitatiivisen tutkimuksen prosessi. Teoreettinen käsite ja sen mittaaminen. Otantatekniikat, tilastollisen kuvailun ja päättelyn perusteet. Yksi-ja useampiulotteiset frekvenssijakaumat ja tunnusluvut. Hypoteesien testaaminen. Muuttujien välisen riippuvuuden tutkiminen korrelaation menetelmällä ja ristiintaulukoinnilla.Kahden ryhmän välisen erontutkiminen t-testillätai Mann-Whitneyn U testillä. Tilasto-ohjelman käytön perusteet tutkimusaineiston analysoinnissa.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa ihmistieteelliseen ilmiöön liittyvän tutkimustehtävän ja osaa muotoilla siihen liittyviä tutkimusongelmia

- osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen, valita lähdemateriaalin ja koota aineiston

- hahmottaa tilastollisten analyysimenetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet

- käyttää eri mittaustasoihin soveltuvia tunnuslukuja ja soveltaa tavallisimpia analyysimenetelmiä tutkimusongelmien ratkaisemisessa

- raportoi tutkimustuloksia taulukoita ja kuvaajia hyödyntäen

- osaa käyttää tilasto-ohjelman perustoimintoja ja tulkita tilastollisten testien tuloksia

Kohderyhmä:

Määrällisistä tutkimusmenetelmistä kasvatusalalla kiinnostuneet. Opintojakso sisältyy erityispedagogiikan aineopintokokonaisuteen.

Suoritustavat:

Suoritustapa A: Opetukseen osallistuminen; monimuoto-opetuksen, harjoitusten ja kirjallisuuden tenttiminen. Opetus: monimuoto-opetus verkko-opetuksena (sisältää mm. luentoa, videotallenteita, laskuharjoituksia) 20 t. Verkkotentti 2 t. Itsenäinen työskentely 59 t.

Suoritustapa B: Oppimistehtävien tekeminen itsenäisesti verkkoympäristössä (eLearn Moodle). Oppimistehtävien, harjoitusten ja kirjallisuuden tenttiminen. Verkkotentti 2 t. Itsenäinen työskentely 79 t.

Oppimateriaalit:

Tentitään: Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (s. 11-44, 49-129, 134-136, 165-193). Ladattavissa osoitteesta: https://www.utupub.fi/handle/10024/149687

Oheismateriaali: Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Ladattavissa osoitteesta:
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/ Nummenmaa, L. 2009. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät.

HUOM!

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen suoritusten perusteella tulee tehdä Peppi-järjestelmässä Kvantitatiivinen tutkimus 1 -jakson molemmista osajaksoista (luennot, harjoitukset) erikseen reilusti, 1-2 kuukautta ennen opetuksen alkamista!

Korvaavuuden hakeminen edellyttää opintojaksoille ilmoittautumista.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.
Avaa sivun yläosassa oleva sininen toteutus-palkki ja katso tarvittaessa opetuksen aikataulu mahdollisesta opetusryhmästä. ”Avoimen pienryhmä” on tekninen nimike, ei oikea opetusryhmä.

Huomaa, että avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa aiemmin kuin opetukseen ilmoittautuminen Pepissä.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-08-29 15:00