Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kolme henkilöä keskustelee tiedokoneiden ja paperien äärellä.

Sujuva viestintä ja johtajan tuki auttavat itseohjautuvaa tiimiä kukoistamaan

”Meillä toimii viestintä eikä tarvitse yhtään miettiä mitä sanoo vaan saa olla oma itsensä.” Näin luonnehti yksi verkkopedagogiikan asiantuntija työtiiminsä toimintaa. 

Korkeakoulut ovat rakentaneet pandemian aikana ja sen jälkeen erilaisia tukimekanismeja erityisesti etäopetuksen vahvistamiseksi. Itä-Suomen yliopistoon luotiin vuosiksi 2021–2024 verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorimalli, jossa jokaisesta tiedekunnasta ja kielikeskuksesta valittiin kokenut yliopistonlehtori työskentelemään verkko-opetuksen kehittämisen parissa puolet työajastaan. 

Tuoreessa Journal of Applied Research in Higher Education -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa analysoidaan Itä-Suomen yliopiston viisihenkisen verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattoritiimin onnistumisia ja haasteita sen ensimmäisellä kaksivuotiskaudella. 

Tutkimuksen mukaan itseohjautuvan tiimin keskeisiä onnistumisen edellytyksiä ovat erilaiset taidot, kuten tiimityöskentelytaidot, itsensä johtamisen taidot ja riittävä asiantuntemus työn sisällöstä, tässä tapauksessa digipedagogiikasta. Vaikka itseohjautuvuus on tärkeää, ulkoinen johtajuus on välttämätöntä erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa ja konfliktitilanteissa. 

Uutta asiantuntijatiimiä perustettaessa onkin suositeltavaa keskustella sekä sisäisestä että ulkoisesta johtajuudesta tiimin kanssa. 

– Tiimihengen vaaliminen on elintärkeää erityisesti etänä toimivissa tiimeissä. Luottamus voi syntyä vain silloin, kun tiimin jäsenet tuntevat toisensa ja luottamuksen ja tiimihengen rakentamiseen tarvitaan monipuolista ja sujuvaa viestintää, kertoo Helena Kantanen

Tutkimusta varten haastateltiin kaikki tiimin fasilitaattorit ja tiimin työskentelyä analysoitiin Magpilin ja Pazosin (2018) rakentaman itseohjautuvan tiimin mallin avulla. Siinä tiimin toimintaa tarkastellaan yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Tiimien onnistumiseen vaikuttavat muun muassa yksilöiden autonomia ja roolit, sisäinen ja ulkoinen johtajuus, tiimityötaidot, työtehtävien luonne, käytettävissä olevat voimavarat ja organisaatiokulttuuri.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarkastellaan fasilitaattoritiimin asiakkaiden eli kollegojen kokemuksia digipedagogisesta tuesta.

Tutkimusartikkeli: 
Kantanen, H., Kasanen, K., Kohonen, S., Paajanen, V., Pirttilä, S. and Siitonen, P. (2024), "Self-managing peer team as a facilitator of online teaching", Journal of Applied Research in Higher Education. 
https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2023-0390