Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Lapsia nurmikolla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Kielisalkku kainaloon!

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat eli koulujen opettajat Eurooppalaisen kielisalkun sisältöihin, tavoitteisiin, pedagogiikkaan ja sen mahdollisuuksiin (itse)arvioinnissa ja antaa työkaluja em. käyttöönottoon ja juurruttamiseen kouluissa.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
  • Kansainvälisyys
Päivämäärä:
6.9.2023 -
Ilmoittautumisaika:
6.6.2022 - 13.8.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kielisalkku kainaloon! -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat eli koulujen opettajat Eurooppalaisen kielisalkun sisältöihin, tavoitteisiin, pedagogiikkaan ja sen mahdollisuuksiin (itse)arvioinnissa ja antaa työkaluja em. käyttöönottoon ja juurruttamiseen kouluissa. EKS on mainittu POPS:ssa ja sitä ollaan uudistamassa vuosiluokille 1-6, tavoitteena saada se käyttöön v. 2023 aikana.

Osallistujat vievät kielisalkkuagentteina aktiivisesti koulutuksen antia omiin kouluihinsa läpi koko koulutuksen ja saavat vahvat eväät EKS:n juurruttamiseen omiin kouluihinsa kehittäen samalla koko koulun toimintaa. Koulutus suoritetaan 5 op:n kokonaisuutena.

OPINTOJAKSOT

Eurooppalaisen kielisalkun periaatteet sekä rakenne ja tavoitteet, 2 op
6.9.2023 klo 9.30 - 16, Joensuu
Kouluttajat: Ritva Kantelinen ja Mari Kuusimäki


Kielisalkkuorientoitunut pedagogiikka, 1 op
 Jyväskylä (päivämäärä tarkentuu)

Kouluttajat: Kati Kajander ja Olli-Pekka Salo


Kielisalkku itsearvioinnin ja arvioinnin työkaluna, 1 op
Helsinki (päivämäärä tarkentuu)

Kouluttajat: Marita Härmälä ja Kirsi Wallinheimo


Kielisalkku omassa koulussa 1 op
(Zoom/Teams) (päivämäärä tarkentuu)

Kouluttajat: Hanna-Mari Koistinen ja Olli-Pekka Salo

5 op

Koulutus alkaa syksyllä 2023 ja jatkuu keväälle 2024 johtuen OPH:n kielisalkku-uudistuksen viivästymisestä.

Mikäli olet jo ilmoittautunut alkuperäisen aikataulun mukaiseen toteutukseen, ilmoittautumisesi on voimassa uuden toteutuksen aikataululla.

Mikäli haluat perua osallistumisesi, laita viesti lasse.reijonen@uef.fi

2023
Suomi

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille ilmainen.

Koulutukseen otetaan 50 kohderyhmään kuuluvaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.