Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Opiskelijatyttö seinustalla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

OVELLA - Ohjaus oppivelvollisuuden laajentuessa

Oppivelvollisuuden laajentuessa ohjaustarve lisääntyy. Ohjaus on koko koulun tehtävä. Miten ohjauksen avulla mahdollistetaan nuoren oppiminen ja hyvinvointi?
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
6.6.2022 - 31.12.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

KOULUTUSOSIOT

 1. Oppivelvollisuuslainsäädäntö, velvollisuudet ja moniammatillinen yhteistyö
   
 2. Ratkaisukeskeinen työote ohjauksessa
   
 3. Nuoren kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
   
 4. Tehostetun tuen muodot ja tuen järjestäminen
   
 5. Nuoren syrjäytymisen ehkäisy ja syrjäytymisen tunnistaminen
   
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa perusasteen ja toisen asteen opetus- ja muun henkilöstön ohjausosaamista, kun ohjaus lisääntyy ja oppivelvollisuus laajenee. Koulutuksen aikana laaditaan omaa ohjaustyötä tukevaa kysymyspatteristoa.

5 op

Perusasteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, rehtorit, toiseen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulunkäynnin ohjaajat.

Koulutus alkaa keväällä 2023, verkkovälitteinen

2023
Suomi

Maksuton, oph rahoittaa hanketta.

Koulutukseen mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujat suorittavat koko 5 op kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.


Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset