Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Opiskelijatyttö seinustalla

OVELLA - Ohjaus oppivelvollisuuden laajentuessa

Täydennyskoulutus
Oppivelvollisuuden laajentuessa ohjaustarve lisääntyy. Ohjaus on koko koulun tehtävä. Miten ohjauksen avulla mahdollistetaan nuoren oppiminen ja hyvinvointi?
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Alkaa:
23.3.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutukseen on mahdollista vielä ilmoittautua!

 

KOULUTUSOSIOT

 1. Ratkaisukeskeinen työote ohjauksessa
  to 23.3.2023 klo 14–16
  Ratkaisukeskeinen ohjaus ja ohjaajan positio
  Tavoitteellinen valmennuskeskustelu
  ma 3.4.2023 klo 14–16
  Ratkesin tunnuspiirteet tarkemmin – erityisesti voimavarakeskeisyys ja myönteiset tunteet
  Arvostava haastattelu
  to 20.4.2023 klo 14–16
  Ongelmien tavoitteellistaminen
  Ongelmalähtöinen valmennuskeskustelu
  ke 3.5.2023 klo 14–16
  Ratkesin soveltamista nuoriin – erityistilanteita
   
 2. Nuoren kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
  ke 20.09.2023 klo 14–16
  Kiinnostuksen kohteiden bongaaminen – motivaation kohteiden tunnistaminen
  ke 27.09.2023 klo 14–16
  Vahvuusperustainen ajattelu
  Vahvuuksien bongaaminen – haastattelu
  to 5.10.2023 klo 14–16
  VIA-testin pohjalta tehtävä haastattelu
  ke 11.10.2023 klo 14–16
  Ratkes kysymysmalleja ja niiden soveltaminen
   
 3. Tehostetun tuen muodot ja tuen järjestäminen
  Tehostetun ohjauksen muotoja 1: tarpeen arviointi - sähköinen tuki ja itsearvioinnin menetelmiä
  ma 30.10.2023 klo 14-16
  Tehostetun ohjauksen muotoja 2: tarpeen arviointi - oppilaan tuki- ja yhteistyöverkosto - TET
  ma 13.11.2023 klo 14-16
  ma 20.11.2023 klo 14-16
   
 4. Nuoren syrjäytymisen ehkäisy ja syrjäytymisen tunnistaminen
  ma 15.1.2024 klo 14-16
  ke 31.1.2024 klo 14-16
  ma 5.2.2024 klo 14-16
   
 5. Oppivelvollisuuslainsäädäntö, velvollisuudet ja moniammatillinen yhteistyö
  Ei erillistä koulutuspäivää. Suoritetaan syksyn 2023 aikana tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja kysymys-vastaus -osiolla osallistujia askarruttavia kysymyksiä käsitellen.
   

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa perusasteen ja toisen asteen opetus- ja muun henkilöstön ohjausosaamista, kun ohjaus lisääntyy ja oppivelvollisuus laajenee. Koulutuksen aikana laaditaan omaa ohjaustyötä tukevaa kysymyspatteristoa.

Perusasteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, rehtorit, toiseen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulunkäynnin ohjaajat.

Koulutus alkaa keväällä 2023, verkkovälitteinen. Ensimmäinen koulutusjakso on 23.3. - 3.5.2023.

Maksuton, oph rahoittaa hanketta.

Koulutukseen mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujat suorittavat koko 5 op kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.


Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset