Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Opiskelijatyttö seinustalla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

OVELLA - Ohjaus oppivelvollisuuden laajentuessa

Oppivelvollisuuden laajentuessa ohjaustarve lisääntyy. Ohjaus on koko koulun tehtävä. Miten ohjauksen avulla mahdollistetaan nuoren oppiminen ja hyvinvointi?
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
23.3.2023 -
Ilmoittautumisaika:
6.6.2022 -
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

KOULUTUSOSIOT

 1. Ratkaisukeskeinen työote ohjauksessa

  to 23.3.2023 klo 14–16
  Ratkaisukeskeinen ohjaus ja ohjaajan positio
  Tavoitteellinen valmennuskeskustelu

  ma 3.4.2023 klo 14–16
  Ratkesin tunnuspiirteet tarkemmin – erityisesti voimavarakeskeisyys ja myönteiset tunteet
  Arvostava haastattelu

  to 20.4.2023 klo 14–16
  Ongelmien tavoitteellistaminen
  Ongelmalähtöinen valmennuskeskustelu

  ke 3.5.2023 klo 14–16
  Ratkesin soveltamista nuoriin – erityistilanteita
   

 2. Nuoren kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen

  ke 20.09.2023 klo 14–16
  Kiinnostuksen kohteiden bongaaminen – motivaation kohteiden tunnistaminen

  ke 27.09.2023 klo 14–16
  Vahvuusperustainen ajattelu
  Vahvuuksien bongaaminen – haastattelu

  to 5.10.2023 klo 14–16
  VIA-testin pohjalta tehtävä haastattelu

  ke 11.10.2023 klo 14–16
  Ratkes kysymysmalleja ja niiden soveltaminen
   

 3. Tehostetun tuen muodot ja tuen järjestäminen
  Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

 4. Nuoren syrjäytymisen ehkäisy ja syrjäytymisen tunnistaminen
  Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
   
 5. Oppivelvollisuuslainsäädäntö, velvollisuudet ja moniammatillinen yhteistyö
  Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa perusasteen ja toisen asteen opetus- ja muun henkilöstön ohjausosaamista, kun ohjaus lisääntyy ja oppivelvollisuus laajenee. Koulutuksen aikana laaditaan omaa ohjaustyötä tukevaa kysymyspatteristoa.

5 op

Perusasteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, rehtorit, toiseen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulunkäynnin ohjaajat.

Koulutus alkaa keväällä 2023, verkkovälitteinen. Ensimmäinen koulutusjakso on 23.3. - 3.5.2023.

2023
Suomi

Maksuton, oph rahoittaa hanketta.

Koulutukseen mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujat suorittavat koko 5 op kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.


Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset