Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Children are sitting at a desk with computers and a teacher is looking at them

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Oma äikkä - osaamista oman äidinkielen opettamiseen perusopetuksessa, 8 op

Vahvista osaamistasi monipuolisessa huippukouluttajien vetämässä koulutuskokonaisuudessa! Koulutus toteutetaan etänä.
smart for good
 • Kansainvälisyys
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
12.4.2023 -
Ilmoittautumisaika:
3.2.2023 - 2.4.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuskokonaisuus tarjoaa sinulle esimerkiksi:

 • työkaluja opetuksen suunnitteluun perusopetuksen OPS:n mukaisesti sekä
 • nykyaikaisen kielipedagogiikan taitoja ja
 • oppimisen tukeen liittyvää osaamista
 • lisätietoa suomalaisesta koulusta ja sen toimintakulttuurista sekä
 • opettajan työsuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan kokonaan etäyhteyden kautta.
Koulutus sisältää lisäksi itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä.

KOULUTUSOSIOT:

Opettajana suomalaisessa koulussa (2 op)

Oman äidinkielen opettaminen (2 op) / teoria

Oman äidinkielen opettaminen (2 op) / käytäntö

Oppimisen tukeminen (2 op)

8 op

Työssä olevat oman äidinkielen opettajat perusopetuksessa, ei suomi tai ruotsi äidinkielenä -opettajat.

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.
 

I jakso: Opettajana suomalaisessa koulussa (2 op)

 • ke 12.4.2023 klo 14-18: Niina Sinkko, vieraiden kielten opettaja, Suomi-Venäjä -seuran pääsihteeri
 • to 20.4.2023 klo 14-18: Maija Yli-Jokipii, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 • pe 28.4.2023 klo 14-18: Larissa Aksinovits, viron ja venäjän kielen opettaja, Oman äidinkielen opettajat ry:n puheenjohtaja
 • ti 9.5.2023 klo 14-18: Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta ry

 
II jakso: Oman äidinkielen opettaminen (teoria, 2 op)

syksy 2023 (aikataulu varmistuu myöhemmin)
 
III jakso: Oman äidinkielen opettaminen (käytäntö, 2 op)

syksy 2023 (aikataulu varmistuu myöhemmin)
 
IV jakso: Oppimisen tukeminen (2 op)

kevät 2024 (aikataulu varmistuu myöhemmin)

Suomi

Koulutus on osallistujille maksuton. Sen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen otetaan 36 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutettava osallistuu koko 8 op:n kokonaisuuteen.

Lisätietoja antavat suunnittelija Irina Tere, irina.tere@uef.fi, 050 409 5548 ja koulutussihteeri Lasse Reijonen, lasse.reijonen@uef.fi, 050 565 0305.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset