Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoitotieteen aineopinnot, verkko-opinnot, lv. 2024-2025

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
37 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
740 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan ja tutkimusmenetelmiin sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Osaamistavoitteet: Hoitotieteen aineopinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

  • hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa
  • seurata hoitotieteen kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon uudistuvissa toimintaympäristöissä

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Hoitotieteen aineopintojen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille voivat ilmoittautua myös muut tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat. Nämä on kuvattu tarkemmin kunkin opintojakson omissa kuvauksissa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Jatko-opintomahdollisuudet:

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen opintoihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen opintopolussa. Tutustu myös opiskelijan mietteisiin hoitotieteen opinnoista.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen asiantuntijalta ja opintoasiainsihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Hoitotieteen aineopinnot 37 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Suoritustapa: Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina.

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat vain tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Hoitotieteen aineopinnoissa ei ole pakollista suoritusjärjestystä, vaan voit suorittaa opinnot oman aikataulusi mukaisesti. Huomioithan kuitenkin seuraavat vinkit opintojen suunnittelussa:

 

  • Ensimmäisiksi opintojaksoiksi sopivat esimerkiksi jaksot Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op, Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op, Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op sekä Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op. Valitse näistä esim. 2-3 jaksoa oman aikataulusi mukaisesti.
  • Opintojakso Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op tulisi olla suoritettuna ennen opintojaksoja Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op sekä Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op.
  • Opintojakso Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. NPH-jakson kanssa yhtä aikaa voit myös suorittaa jakson Hoitotieteen tiedonhaku 1 op, se tukee NPH-jakson suorittamista (ei kuulu hoitotieteen aineopintoihin).
  • Opinnot suositellaan suoritettavaksi 1,5 vuoden aikana. Aineopinnot voi suorittaa halutessaan myös yhden lukuvuoden aikana. Tällöin on hyvä huomioida opintojaksojen aikataulut (toteutuvat osittain samanaikaisesti).

Ilmoittaudu toteutukseen sen mukaan, milloin aiot opintojakson suorittaa. Suunnittele siis opintosi huolella. Saat apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen asiantuntijalta ja opintoasiainsihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Järjestämme hoitotieteen opintojen infotilaisuuden ma 26.8. klo 16.30-17.30 Teams-yhteydellä. Lisätiedot ja linkki infoon

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024–2025. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.  

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin; katso yhteystiedot alta. 

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Huomioithan, että osa opintojaksoista toteutuu vain tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä ja/tai pakollisia seminaaripäiviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (ks. yhteystiedot alla).